BÜTÇE MİZANI KAVRAMI NEDİR?

Muhasebe yazılımları devreye girdiğinden beri “mizan tutturmak” diye bir sorun kalmadı.  Yazılım, daha muhasebe fişleri düzenlenirken borç kayıtları ile alacak kayıtları arasındaki eşitsizliklere anında engel oluyor.

Diğer taraftan aynı muhasebeciler bütçe yaparken, daha doğrusu diğer departmanların doldurduğu excel tablolarını bir araya getirip “bütçeyi bağlarken”,  “bütçe dengesi” ni neden göz ardı ediyorlar?  Bütçelenen satışların gerçekleşmesi için ne kadar para kullanılacağını ve bu ihtiyacın hangi kaynaklardan  karşılanacağını niçin gündeme getirmiyorlar?

Getirmiyorlar, daha doğrusu getiremiyorlar çünkü ellerinde bütçe dengesini muhasebe mizanı tutturur gibi otomatik olarak hesaplayacak bir araç yok.  Oysa,  gelir gider farkı olan kar rakamının bilançoda görülen kar rakamına eşit olması gerektiğini onlar da biliyor.

Binlerce stok kodunu  hammadde, yarı ürün ve ürünlere ayrıştırılmış şekilde miktar olarak dengeleyip değerlemek için excelin yetersiz kaldığını, onlar da kabul ediyor.  Zaten onlara  bütçenin miktar dengesinin tutarlı olup olmadığını pek soran da yok.  Onlara sürekli sorulan şu:  Ne kadar kar edeceğiz?  Kar rakamı ortaya çıkıp bütçe yönetim kurulunca onaylandıktan sonra herkes rahatlıyor.

Rahatlayamayan finansçılar çünkü her gün nakit dengesini kurmak ve bu dengeyi korumakla onlar görevli.   Hedeflenen satışları gerçekleştirmek amacıyla her gün ne kadar para bulmaları gerektiğini sadece finansçılar dert ediyor.

Oysa, gelir-gider ve kaynak- kullanım dengesinin eşzamanlı olarak hesaplanması, her ay satış tahsilatından gelen naktin tüm ödemelere yetecek şekilde yönetilmesi gerekiyor.

ReflexPro her türlü hesabı  otomatik olarak yapıyorak bütçeyi dengeliyor.  Bu dengeyi kurup koruyan   “bütçe bilançosu”nu da her ay yöneticilere sunuyor.

ReflexPro, “bütçe mizanı”nı  aynen muhasebe mizanı gibi  hesaplandığı için  bütçe tutarlılığı ve doğruluğu da otomatik olarak kendiliğinden sağlanıyor.  Bu nedenle “bütçe bilançosu” bütçe sisteminin olmazsa olmazlarından.  Bilançosu olmayan bir “bütçe” bütçe sayılamaz ve hiç bir yönetim kararına dayanak olamaz.

Bütçe bilançosuyla tutarlılığı doğrulanmayan bütçe karlılık analizleri yanlış kararların verilmesine neden olurlar.