Kurumsal Raporlama

Sorun:  İhtiyaç duyulan yasal raporların üretilememesi –

Eczacıbaşı ve ABD li ortağı Baxter, raporlamanın VUK göre yapılmasını istiyor, ancak serum üretimi, ORACLE JD Edwards ERP sine göre yönetildiği için raporlar otomatik olarak USGAAP’a göre düzenleniyordu. Bu nedenle ortaklık USGAAP esaslarını, ihtiyacı olan VUK esasına dönüştürmek istiyordu.

Sorunun Çözümü:  Şirket, tüm raporları Reflex üzerinden düzenledi.

Önce ERP verilerini otomatik olarak Reflex’e aktardı.  Eşzamanlı olarak, Reflex’in raporlama para birimi parametresini TL ye ayarlayarak USGAAP esaslı ERP verilerini  anında VUK’a dönüştürebildi.

Giderleri de yönetimin öngördüğü anahtarlarla departmanlar arasında yeniden dağıtarak, Baxter’e özgü, GBU (Global Business Unit) ve SBU (Specific Business Unit) gruplamalı ve katmanlı gelir tabloları üretebildi.

Ayrıca, serum üretim akışını Reflex’deki parti(batch) algoritmasına göre çalıştırarak, simülasyonlarla senaryo seçenekleri oluşturabildi.

Çözümün Faydası:  Eczacıbaşı-Baxter, Reflex ile çok boyutlu kurumsal raporlama gerçekleştirdi:

  1. Excel yerine, ileri imkan ve kabiliyetleri içeren kurumsal bir platform olan Reflex’i kullandı.
  2. Eczacıbaşı’nın istekleri ile ABD Baxter’in farklı isteklerini,  aynı veri tabanından eşzamanlı olarak karşılayabildi.