Gider Tasarımı

GİDER kararları verebilmek için anlamlı soruların sorulması gerekir, örneğin:

 • Hangi GİDER’i kısmak veya yok etmek şirketin para kazanmasını hızlandırır?
 • GİDER’leri Sabit ve Değişken olarak ikiye ayıran Başabaş Noktası hesabı neden yanlış kararlara yol açar?
 • Hangi şirket faaliyeti hangi GİDER’i doğurur?
 • Bazı GİDER’leri hesaba almamak hatalı kararlara yol açar mı?
 • Şirket üretimi durdursa dahi hangi GİDER’ler oluşmaya devam eder?
 • GİDER tutarının bileşini olan Miktar Sarfının da parametre olarak kullanılması simülasyon senaryolarında içgörüyü nasıl besler?

 

REFLEX’İN İLERİ  GİDER  PLANLAMASI İLE:

Dinamik kısıtları hesaba katarak birbiriyle çelişen hedefleri dengeleyin.

Kaynakları, süreçleri, kısıtları, değişkenleri, parametreleri  ve hedefleri tam ve doğru olarak tasarlayın.

Hedef ve kısıtları simüle ederek performans sonuçlarını sınayın.

Fiyatları, promosyon ve faaliyet hacmini parametrik karar değişkeni olarak kullanın.

Stratejik karlık hedefine varmak için müşteri hizmet düzeyini  ayarlayın.

Analiz ve karar verme süresini,  haftalardan saatlere kısaltarak zaman zamanın.

REFLEX’İN PARAMETRİK GİDER  TASARIMI İLE DİNAMİK KARARLAR VERİN:

Otomatik çalışan bu tasarım üzerinde:

 • Gider hesap kodlarının doğrudan genel hesap planından alınmasını
 • Her gider için ayrı para cinsi, vade ve KDV  belirlenmesini
 • Her gidere özel artırım oranı hesaplanmasını
 • Satış kırılımları bazında, satış miktarı veya tutarına bağlı gider oluşturulmasını
 • Her giderin farklı “gider dağıtım anahtarı” ile farklı ürüne ve  farklı departmana dağıtımını
 • Genel Üretim Giderleri üzerinden aylık “Atıl Kapasite Gideri”ni belirlenmesini
 • Farklı kararlar için farklı giderlerin farklı gruplarda gösterilmesini
 • Gider tutarının  “miktar x fiyat” bileşenlerine ayrıştırılmasını

tanımlayarak  parametreleri belirleyin.

 • Gidişata göre giderlerle ilgili senaryolar kurgulayın.
 • Gider tutarlarındaki aylık değişimlerin şirket karlığı ve nakit akımı  üzerindeki etkisini hesaplayın.
 • Şirket değerinin “gider duyarlılığı”nı farklı senaryolarla bugünden ölçün.