Kredi Tasarımı

KREDİ  kararları verebilmek için anlamlı soruların sorulması gerekir, örneğin:

 • Özvarlık karlılığını artırmak amacıyla kullanılacak yabancı kaynakların içinde kredilerin payı ne olacaktır?
 • Kısa vadeli kredi yerine uzun vadeli kredi kullanmak şirketin yararına olur mu?
 • Kredilerin yeniden yapılandırlması hangi koşullarda şirketin riskini azaltır?
 • Mevsimsel nakit açıkları,  kısa vadeli krediler ile mi, yoksa tedarikçi vadeleri uzatılarak mı karşılanmalıdır?
 • Yabancı para kredilerinden doğan kur farkı giderleri ile TL kredilerin faiz giderleri eşitlenirse şirket riski sabit mi kalır?
 • İşletme sermayesi artışını sermaye artışı ile finanse etmek doğru bir karar mıdır?
 • Uzun vadeli kredi almak yerine tahvil mi ihraç edilmeli?

REFLEX’İN İLERİ  KREDİ  TASARIMI İLE:

Dinamik kısıtları hesaba katarak birbiriyle çelişen hedefleri dengeleyin.

Kaynakları, süreçleri, kısıtları, değişkenleri, parametreleri  ve hedefleri tam ve doğru olarak tasarlayın.

Hedef ve kısıtları simüle ederek performans sonuçlarını sınayın.

Fiyatları, promosyon ve faaliyet hacmini parametrik karar değişkeni olarak kullanın.

Stratejik karlık hedefine varmak için müşteri hizmet düzeyini  ayarlayın.

Analiz ve karar verme süresini,  haftalardan saatlere kısaltarak zaman zamanın.

 

REFLEX’İN PARAMETRİK KREDİ TASARIMI  İLE DİNAMİK KARARLAR VERİN:

Kullanılan ve kullanılması öngörülen Kredileri:

 • bankalara ve finansman kuruluşlarına
 • kredi tiplerine (akreditif, ihracat yatırım vb.)
 • vadelerine (kısa, orta, uzun)
 • para cinslerine (TL, yabancı para)
 • faiz yılına (360 veya 365 gün)
 • teşvik duruma
 • faiz oranlarına ve ödeme tarihlerine
 • ana para geri ödeme tutarları ve ödeme tarihlerine
 • faiz dışı giderlere (komisyon, bloke para, sendikasyon ücretleri vb..)

göre ayrıştırarak parametreleri belirleyin.

Gelecek ayların faiz tahakkuklarını  GELİR TABLOSU’na, faiz ve ana para geri ödemelerini ise NAKİT AKIM TABLOSU’na ve BİLANÇO’ya otomatik olarak aktarın.

Gidişata göre kredi servisinde aksama yaratacak kur ve faiz artış senaryolarını kurgulayın.

Senaryolara göre kredi servisinde aksama bekleniyorsa bankalardan kredileri yeniden yapılandırmalarını isteyin.

Bankalar şirkete verebilecekleri kredilerin yasal sınırlarına dayandıysa, “bilanço dışı” (off balance sheet) finansman seçenekleri planlayın.

Faktöring, alacakların satılması, murabaha vb.. gibi araçların maliyetini hesaplayın.