Tedarik Tasarımı

Gerçekten işe yarayacak TEDARİK kararları verebilmek için anlamlı soruların sorulması gerekir, örneğin:

  • Şirketin yarar sağlamayan tedarikçileri nasıl ayrıştıracağız?
  • Aynı hammaddeyi satın alacağımız birden çaok tedarikçi varsa, hangileri ile iş yapacağız?
  • Aynı hammade için oluşan farklı tedarik fiyatlarından nasıl maliyet hesaplayacağız?
  • Kurlardaki dalgalanmalar tedarik maliyetlerimizi ne kadar etkileyecek?

 

REFLEX’İN İLERİ TEDARİK TASARIMI İLE:

Dinamik kısıtları hesaba katarak birbiriyle çelişen hedefleri dengeleyin.

Kaynakları, süreçleri, kısıtları, değişkenleri, parametreleri  ve hedefleri tam ve doğru olarak tasarlayın.

Hedef ve kısıtları simüle ederek performans sonuçlarını sınayın.

Fiyatları, promosyon ve faaliyet hacmini parametrik karar değişkeni olarak kullanın.

Stratejik karlık hedefine varmak için müşteri hizmet düzeyini  ayarlayın.

Analiz ve karar verme süresini,  haftalardan saatlere kısaltarak zaman zamanın.

 

REFLEX’İN PARAMETRİK TEDARİK TASARIMI İLE DİNAMİK KARARLAR VERİN:

Girdinin (SKU) Fiyat, Miktar ve Vadesini, Tedarikçi’nin grubuna göre saptayın.

Tedarikçi’nin grubunu, yer aldığı Tedarik Kanalı ve coğrafi konumlanmasına göre belirleyin.

Tedarik Vadesi’ni, özel günlere ve kampanyalara göre farklılaştırın.

Satınalma İndirimi’ni  SKU’ya,  Tedarikçi’ye, ve Tedarik Kanalı’na göre ayrıştırın.

Tedarik Miktar İadesi’ni SKU’ya göre tahmin edin. (Üretim hatalarını gidermek için)

Üretim kaybını önlemek amacıyla Hedef Stok Miktarı  uygulamasını benimseyin. Bir sonraki aya devretmesi planlanan  stok miktarını, miktar olarak değil, öngörülen süredeki üretime yetecek gün sayısı olararak hedefleyin.  Örneğin, “bir sonraki aya devredecek SKU, önümüzdeki 60 gün süresince yapacağımız üretim  miktarını karşılamalıdır” gibi.

Hedef Stok Miktarı gün olarak değil de miktar olarak belirlenirse, simülasyonlarda  üretimdeki miktar artışlarını karşılayacak ay sonu stok miktarı 60 günlük satışa yetmez, çünkü 60 günlük üretime denk gelen miktar, simülasyon öncesi satış miktarına göre hesaplanmıştır. Benzer şekilde simülasyonda üretimin düşeceği öngörülürse bu kez de Hedef Stok Miktarı 60 günlük üretimden  fazla bir sürelik üretime, örneğin 110 günlük üretime yetecektir.

Bu nedenle “tedarik girdi stok politikaları “.. güne yetecek kadar” diye SKU bazında saptanmalıdır.

Reçeteleri “patlatarak” oluşacak “malzeme listesi”ni (BOM=Bill of Materials) SKU bazında tedarikçilerile  eşleştirin.  SKU’nun  depo giriş-çıkış maliyetini aritmetik ortalamaya göre hesaplamak amacıyla:

Aynı SKU’yu satan farklı tedarikçiler için:

  • Aynı SKU’yu satan tedarikçileri, sattıkları girdi miktarını katsayı olarak kullanarak yüzde cinsinden ağırlıklandırın.   O SKU için ağırlık oranları toplamı 1.00 a eşit olmalıdır.
  • O SKU  için her tedarikçinin kabul edilen satınalma maloluşunu bulunan oranla çarparak O SKU  için ağrlıklandırılmış tek bir depo giriş maliyeti belirleyin.

Diğer tedarikçiler için kabul edilen satınalma maloluşunu,  kendi ağırlığı (1.00) ile doğrudan depo giriş maliyeti olarak belirleyin.

Her tedarikçiye yapılacak ödeme tutarını sözleşme vadesine ve para cinsine göre ayrıştırlmış olarak kaydedin.

TEDARİK TASARIMI’nı parametrik olarak Tedarik Fiyatı, Fiyatın Para Cinsi, Tedarik Maliyetini oluşturan diğer maliyet unsurları ile simülasyona hazırlayın.

Dikkat:  Tedarik miktarları SKU bazında otomatik olarak ÜRETİM TASARIMI tarafından, otomatik olarak hesaplanır.  ÜRETİM TASARIMI  ise kullanıcı tarafından SATIŞ TASARIMI’nda hedeflenen  Satış Miktarı ile tetiklenir.  Bu nedenle Tedarik kararları ile Satış kararları arasındaki  zincirleme organik bağlantı,  ortaklaşa kullanılan Satış Miktarı  vasıtası ile  ÜRETİM TASARIMI üzerinden sağlanır.

Kullanıcı tercihine göre, Tedarik Miktarı TEDARİK TASARIMINA bir veri olarak da doğrudan girilebilir.  Ancak bu yol seçilirse,  organik ilişkiler  zinciri koparıldığı için otomatik tedarik optimizasyonu yapılamaz, sadece veri olarak girilen stok miktarına dayalı düz aritmetikle  stok miktarları hesaplanır.