Üretim Kurgusu

YÖNETİMİN ÇÖZÜM BEKLENTİLERİNİ ÖNGÖRÜN:

 • Üretim kapasitemiz sipariş terminlerimizi karşılayabilecek mi?
 • Kapasite darboğazını fason üretimle giderilebilir miyiz?
 • Bugünkü ürün karmasına göre ne kadar katma değer üretiyoruz?
 • Katma değeri optimize etmek için hangi kararları vermeliyiz?
 • Üretim maliyetimiz döviz kurlarındaki değişimlere ne kadar duyarlı?
 • Karlı diye kabul ettiğimiz siparişler zarar ettiriyorsa ne yapmalıyız?

 

DİNAMİK KARARLARI OLUŞTURACAK ÜRETİM PARAMETRELERİNİ BELİRLEYİN:

Bu amaçla:

 • Kapasite ölçüsünü miktar/saat olarak belirleyin.
 • Teorik maksimum olan 30 gün/ay/makina X 24 saat/makina = 720 saat/makina kapasitesinden;
  • çalışılmayan günlerin (resmi ve dini tatiller ile toplu izinler)
  • öngörülen bakımların
  • vardiya değişim aralarının
  • öngörülemeyen duruşların (elektrik kesintileri, arızalar, vb.)
  • öngörülen duruşların (kalıp değiştirme, ayarlama, fireye zorunlu çalışma, vb.)

  saatlerini düşerek her makinanın pratik kapasitesini  xx saat/makina olarak hesaplayın.

ÜRETİM bileşkeninin parametreleri olan Makinaları, Rotaları ve Ürün ağaçlarını, İş İstasyonlarını, ERP sistemin “dijital ikizinin yansıması” olarak, ÜRETİM bileşkesine doğrudan aktarıp kurgulayın.

Yarı-Ürün Stok Hedeflerini saptayın.

Ürün Stok Hedefi kavramı paralelinde, bir üretim safhasından bir sonraki üretim safhasına devredecek Yarı-Ürün Stok Hedefinin kaç günlük üretimi karşılayacağını gün olarak hedefleyin.  Bu şekilde Üretim artış ve düşüşlerine göre Yarı-Ürün Stok Hedefleri de önceden belirlenen stok politikaları uyarınca otomatik olarak ayarlanır.  Bu ayarlama makinaların öngörülmeksizin ham maddesiz kalmasını önler.

ÜRETİM bileşeni eğer kapasite darboğazıyla karşılaşırsa, sırasıyla

 • Farkı rota seçeneğini otomatik olarak kullanarak
 • Ürün veya Yarı-Ürün Stok Hedeflerini otomatik olarak azaltarak
 • Darbağazın oluştuğu aydan geriye gidip, boş kapasite olan aylarda fazla üretim yaparak ve bu stokları darboğaz görülen aya doğru otomatik olarak ileri kaydırarak
 • Fason üretimi seçeneğini otomatik olarak devreye alarak

kapasite darboğazını gidermeye çalışır.  Bu algoritmaların hepsini kullandıktan sonra darboğazı otomatik olarak aşamazsa, ÜRETİM bileşkesi kendiliğinden durur. Yeniden çalışabilmesi için, darboğazı giderecek parametre değişikliklerinin manuel olarak yapılması gerekir.

Miktar hareketleri dengelenemediği anda ÜRETİM bileşkesi otomatik olarak durarak, tutarsız, çelişkili ve yanlış kararlar verilmesini önler.

Kapasite darboğazını;  satış miktarını değiştirerek, yeni bir üretim rotası belirleyerek, mevcut reçeteyi değiştirerek, fason üretimi artırarak veya yeni makina yatırımı yaparak gidererek, bütün bileşkeler ve süreçler arasında tutarlılık ve uyumu sağlayın.

 
ÖNGÖRÜLERİNİZİ DİNAMİK KARARLARA DÖNÜŞTÜRÜN:

Çelişen hedefleri, dinamik kısıtları hesaba katarak dengeleyin.

Süreçleri, kısıtları, parametreleri  ve hedefleri eksiksiz ve doğru olarak kurgulayın.

Hedef ve kısıtları simüle ederek performans sonuçlarını farklı senaryolar altında sınayın.

Fiyatları, promosyon ve faaliyet hacmini parametrik karar değişkeni olarak kullanın.

Stratejik karlılık hedefiyle uyumlu ve tutarlı müşteri hizmet düzeyini belirleyin.

Analiz ve karar verme süresini,  haftalardan saatlere indirerek zaman kazanın.