Üretim Tasarımı

Etkin ÜRETİM kararları verebilmek için anlamlı soruların sorulması gerekir, örneğin:

 • Üretim kapasitemiz satış teslimatlarını karşılayabilecek mi?
 • Kapasite darboğazı fason üretimle giderilebilir mi?
 • Satışın istediği ürün karmasına göre ne kadar katma değer üretiyoruz?
 • Kapasite kısıtımıza göre ürün karmamızın karlılığını nasıl arttırabiliriz?
 • Üretim maliyeti döviz kurlarındaki değişimlere ne kadar duyarlı?
 • Karlı diye kabul ettiğimiz siparişler zarar ettiriyorsa ne yapmalıyız?

 

REFLEX’İN İLERİ ÜRETİM  TASARIMI İLE:

Dinamik kısıtları hesaba katarak birbiriyle çelişen hedefleri dengeleyin.

Kaynakları, süreçleri, kısıtları, değişkenleri, parametreleri  ve hedefleri tam ve doğru olarak tasarlayın.

Hedef ve kısıtları simüle ederek performans sonuçlarını sınayın.

Fiyatları, promosyon ve faaliyet hacmini parametrik karar değişkeni olarak kullanın.

Stratejik karlık hedefine varmak için müşteri hizmet düzeyini  ayarlayın.

Analiz ve karar verme süresini,  haftalardan saatlere kısaltarak zaman zamanın.

 

REFLEX’İN PARAMETRİK ÜRETİM TASARIMI İLE DİNAMİK KARARLAR VERİN:

Öngörülen satış miktarlarını kurulu kapasite sınırlamasına göre dengeleyerek bütün modül ve süreçler arasındaki tutarlık ve uyumu sağlayın.

Bu amaçla:

 • Kapasite ölçüsünü miktar/saat olarak belirleyin.
 • Teorik maksimum olan 30 gün/ay/makina X 24 saat/makina = 720 saat/makina kapasitesinden; çalışılmayan günler (resmi ve dini tatiller), planlı bakımlar, vardiya değişim araları, plansız duruşlar (elektrik kesintileri, arızalar vb) saatleri düşerek her makinanın pratik kapasitesini  xx saat/makina olarak hesaplayın.

ÜRETİM TASARIMI’nın parametreleri olan Makinaları, Rotaları ve Ürün ağaçlarını ERP sistemin dijital ikizi olarak Reflex üzerinde kurgulayın.

Yarı-Ürün Stok Hedeflerini saptayın.

Satış Modülündeki Ürün Stok Hedefi kavramı paralelinde, bir üretim safhasından bir sonraki üretim safhasına devredecek Yarı-Ürün Stok Miktarının kaç günlük üretimi karşılayacağını gün olarak hedefleyin.  Bu şekilde Üretim artış ve düşüşlerine göre Yarı-Ürün Stok Hedefleri de önceden belirlenen stok politikaları uyarınca otomatik olarak ayarlanır.  Bu ayarlama sayesinde makinaların plan dışı ham maddesiz kalmalarını önleyin.

Reflex Üretim Modülü eğer kapasite darboğazına rastlarsa, sırasıyla

 • Farkı rota seçeneğini otomatik olarak kullanarak
 • Ürün veya Yarı-Ürün Stok Hedefleri otomatik olarak azaltarak
 • Darbağazın oluştuğu aydan geriye giderek boş kapasite olan aylarda fazla üretim yaparak ve bu stokları darboğaz görülen aya doğru otomatik olarak ileri kaydırarak
 • Fason üretimi seçeneğini otomatik olarak devreye alarak

kapasite darboğazını gidermeye çalışır.  Bu algoritmaların hepsini kullandıktan sonra darboğazı otomatik olarak aşamazsa, Reflex kendiliğinden durur ve dışardan manuel olarak darboğazın giderilmesine işaret eder.

Reflex otomatik olarak durarak işin daha en başında tutarsız, çelişkili ve yanlış kararlar verilmesi önler.

Kapasite darboğazını,  satış miktarını değiştirerek, yeni rota çizerek, yeni reçete kullanarak veya yeni makina yatırımı yaparak giderin.