En Uygun Çözümü Birlikte Kurgulayalım

RefleksSaaS

Yalın bir bütçenin dünya standartlarındaki “olmazsa olmaz” larını içerir. Geçmiş verileri Excel'den alır. Öngörüleri doğrudan kaydeder. En az sayıda veri ile çalışır. Birden fazla bütçe versiyonu üretmek için senaryo simülasyonu yapar. Simülasyon sonuçlarını ilerki ayların Bilanço, Gelir ve Nakit Akım Tabloları'nda gösterir.

RefleksWeb

Finansal geleceğinizin kurgulanmasında ısmarlama çözümler üretir. Kapasite sınırlamasına göre çalıştığı için en iyi (optimum) çözümü bulur. Bütçeleme, planlama, fizibilite ve değerleme amaçlı senaryo simülasyonları üzerinden seçenekli yol haritaları üretir. Şirket değerini artıracak kararların bugünden verilmesini sağlar.

Özellikler KOBİ REFLEX REFLEX PRO
SATIŞ KURGUSU
Ürün Sınırsız Sınırsız
Müşteri Sınırsız Sınırsız
Fiyat Sınırsız Sınırsız
İskonto Sınırsız
Kanal Sınırsız
Bölge Sınırsız
ÜRETİM KURGUSU
Yarı-ürün tanımlanır
Seçenekli rota kullanır Tek rota
Seçenekli reçete kullanır Tek reçete
Kapasite kısıtı
TEDARİK KURGUSU
Tedarikçi şirketleri ayrıştırır
Çoklu tedarik kanalları belirler
Tedarikçilere tercih ağırlığı verir
GİDER KURGUSU
Hesap koduna göre tanımlar
Farklı para cinsine göre hesaplar
Farklı gidere farklı vade belirler
Sınırsız gruplama yapar
KREDİ KURGUSU
Faiz ve anapara tahakkuk ettirir
Faiz ve anapara öder
YATIRIM KURGUSU
Harcamaları gruplar
Harcamaları aktifleştirir
Amortisman hesaplar
İŞÇİLİK KURGUSU
Kişi bazında giriş-çıkış tanımlar
Kişi bazında tahakkuk yapar
Kişi bazında gider hesaplar
Kişi bazında ihbar+kıdem hesaplar
Netten brüte ücret dönüştürür
Yabancı paradan ücret öder
İşveren paylarını hesaplar
İşçilik resmi kesintileri hesaplar
Toplu sözleşmelileri ayrıştırır
SGK mevzuatını uygular
MALİYET KURGUSU
Safha maliyeti kullanır Tek safha
Seçenekli rota maliyeti hesaplar
Seçenekli reçete maliyeti hesaplar
Anahtarlara göre gider dağıtır
Sabit-Değişken gider ayrımı yapar
BİLANÇO KURGUSU
TDHP tanımlıdır(varsayılan)
Farklı hesap planına da elverir
Takvim ayına göre çalışır
Gelir Tablosu düzenler
Nakit Akım Tablosu düzenler
Bilanço düzenler