Gıda Sektörü

Sorun: Sipariş değerlendirme –

Çikolata üretim ve ticareti yapan şirket ihracat siparişleriyle ilgili kabul veya red kararı vermekte zorlanıyordu, çünkü sistematik bir çözümleri yoktu.
İhraç ürünlerini müşterinin işyerinde teslim ettiği için taşıma ve gümrükleme giderlerini kendisi karşılıyordu. Girdi fiyatlarını muhasebe kayıtlarından alıp, lojistik firmasının verdiği teklifi, doğrudan doğruya şiparişin maliyetine katıyordu. İhracat teşviklerini ise maliyet dışında tutuyordu.

Çözüm:  Reflex üzerinde çalışan sipariş değerlendirme sistemi sayesinde:

Satış müdürü Reflex sayesinde toplu verilen ihracat teşviklerini siparişlere dağıtabildi. Ayrıca, reçetedeki girdileri—kakao ve şeker gibi- muhasebe maliyetleri yerine, siparişin alındığı tarihteki dünya borsa fiyatları ile hesaplayabildi.

Kapasitenin siparişleri karşılamaya yetip yetmeyeceğini göz önüne alarak teslimat tarihlerindeki büyük gecikmelerin önüne geçebildi.

Karlılığı düşük siparişleri hemen reddetmek yerine, müşteriye karşı teklifte bulunmak amacıyla sipariş parametrelerini simüle edebildi. Örneğin, Iraklı müşterinin sipariş miktarı TIR ı doldurmaya yetmediği durumlarda, verdiği fiyat indirimi karşılığında sağladığı miktar artışıyla TIR ı tam dolu olarak yola çıkarabildi.

Çözümün Yararı: Satış müdürü

  1. Zarar edecek siparişlerden kaçınabildi.
  2. Karlı siparişlerin karını daha da artırabildi.
  3. İhracat teşviğinin sipariş karlılığı üzerindeki etkisini hesaplayabildi.