İnşaat Sektörü

Sorun:  İhale bazlı üretim planlamak ve maliyet çıkarmak –

Şirket, ihale şartnamesine uygun olarak CTP den ürettiği boru ve fittingleri iş programına göre şantiyelere teslim ediyordu. Bu iş için  kullanılan Excel, çok zaman almasına rağmen ileriye dönük proje maliyetlemesini  tam yapamıyordu.  İhalenin teklif fiyatı “maliyet +kar” esasına göre hesaplandığından, maliyetlerdeki sapma ve teslimat gecikmeleri,  ihale karlılığını düşürüyor, hedeflenen şirket karlılığı da tutturulamıyordu.

Çözüm:  Reflex ile ihale bazlı üretim planlaması ve  maliyetleme yapılabilmesi sayesinde Superlit;

Kullanılacak boru  ve fitting varyantlarının üretim planlamasını, ihale  şartnamesine göre, otomatik olarak yapabildi .

İhale kazanılmadan önce hesapladığı “hazırlık süresi maliyeti”ni   ihale kazanıldıktan sonraki üretim maliyetine aktarabildi.  Bu yöntemle,  her ihale için farklı maliyet hesaplayarak ihale fiyatlamasının doğru yapılmasını sağlarken, ihale karlılığını koruyabildi.

Şirket karlılığını tutturabilmek amacıyla simülasyonlarla, ihale risklerine karşı benimseyeceği  stratejik senaryo seçenekleri geliştirebildi.

Çözümün Yararı:  “Önce sat sonra yap”modeline dayalı iş yapan Superlit, Reflex’i kullanarak:

  1. Zarar edecek ihaleleri geçici kabul tarihinden önce belirleyerek, kesin kabul tarihine kadar zararı azaltıcı önlemler alabildi.
  2. İhale portföyünün nakit yaratabilmesi amacıyla, ihale şartlarını simüle ederek, en kazançlı portföy senaryosunu gerçekleştirebilecek kararları verebildi.