Gizlilik Politikası

Giriş

Refleks olarak kişisel verilerin toplanmasına, saklanmasına, işlenmesine ve silinmesine önem veriyoruz. Bu kapsamda oluşturduğumuz Gizlilik Politikası sitemizi kullandığınız sürece geçerlidir.

Gizlilik Politikası’nda bulunan şartları kabul etmiyorsanız sitemizi kullanmayı hemen bırakmalısınız.

Toplanacak Veriler

Siteye üye olunması esnasında veya sipariş oluşturulması durumunda sizin tarafınızdan paylaşılacak olan isim, soyisim, adres, cep telefonu numarası, e-posta adresi ve adres gibi detaylar kişisel veri adı altında toplanır. Bu verilerin toplanması, saklanması ve işlenmesine dair kurallara riayet edilir. Kişisel Veriler ile ilgili talepler doğrultusunda verilerin silinmesi sağlanabilir. Yetkili mercilerin talep etmesi durumunda verilerin kullanılması söz konusu olur.

Veri Kullanımı

Bağlı ve yan kuruluşlarımız ile yurtiçi ve yurtdışında bulunan ilgililere kanunlar çerçevesinde verilerin paylaşılmasını sağlıyoruz. Veri Paylaşımı konusunda kanuni yükümlülüklerimizi yerine getirirken yasaları çiğnememeye ve sizlerin taleplerine riayet etmeye önem gösteriyoruz.

Verilerin Saklanması

Kişisel verileriniz üyeliğiniz devam ettiği sürece saklanır. Verilerin silinmesini veya anonimleştirilmesini istediğiniz anda verilerin saklanmasına son verilir.

Verilerinizin Paylaşılması

Yasal yükümlülüklerin gerçekleştirilmesi amacı ile yetkili mercilerden gelen hukuki talepler doğrultusunda verilerin paylaşılması sağlanır.

Kişisel Veriler ile İlgili Haklarınız

Aşağıda bulunan verilerle ilgili haklarınızı bize ulaşarak kullanabilirsiniz.

  • Kişisel verilerin işlenme durumuna dair bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenmesine dair bilgi ve kopyaların talep edilmesi,
  • Verilerin amacına uygun bir şekilde işlenip işlenmediğinin öğrenilmesi,
  • Kişilere aktarılan verilerin durumunun talep edilmesi,
  • Kişisel verilerin silinmesi veya yok edilmesinin istenmesi,
  • Kişisel verilerin düzeltilmesinin talep edilmesi,
  • Kişisel verilerin otomatik analiz sistemleri ile analiz edilerek herhangi bir hak kaybına neden olup olmadığının tespit edilmesi,
  • Kişisel verilerin işlenmesi veya korunması nedeni ile ortaya çıkan zararların tazmin edilmesi,
  • Kişisel verilere itiraz edilmesi.

Gizlilik Politikası Değişiklikleri

Gizlilik Politikası ile ilgili bütün değişiklikler bizim sorumluluğumuzdadır. Bu değişiklikler uygun zamanda ve yöntem ile sizlere bildirilir.

Bize Ulaşın

info@refleks.com.tr eposta adresinden bize ulaşarak Gizlilik Politikası ile ilgili bütün soru ve sorunlarınız için bize ulaşabilirsiniz.

Adres: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No: 209 Tekfen Tower K: 8 34349 Şişli / İstanbul