Tekstil Sektörü

Sorun:  Tam entegre tekstil kuruluşuna uçtan uca tek bir bütçe-planlama sistemi kurulması –

Sanko Tekstil, pamuk işleme-iplik-boya-baskı-konfeksiyon faaliyetlerini 4 ayrı şirket, 6 şube ve 8 işletmede yürüten entegre bir kuruluştu.  Her şube kendi bütçesini Excel üzerinde yapıyor, merkez birim de bağımsız şube bütçelerini birleştiriyordu.  Ancak, birleştirmenin  gerektirdiği eşzamanlılık imkanı Excel’de olmadığı için entegrasyon bazlı tek bir konsolide bütçe ve planlama yapılamıyordu.  Reflex projesine kadar Sanko,  ERP zihniyetinde tasarlanmış bir bütçe ve planlama yazılımı kullanmamıştı.

Çözüm:  Merkez bütün işletmeleri uçtan uca Reflex’in tek MRP programında birleştirdi.

Her işletmenin kendi bağımsız Malzeme  İhtiyaç Planlaması’nı (MRP), bütün işletmelerin zorunlu olarak ortaklaşa kullanacakları tek bir MRP ye bağladı.

Bu sayede , bir işletme için verdiği kararın o işletmeyle sınırlı kalmaksızın zincirleme olarak grubun diğer bütün işletmelerini  etkileyeceğini görebildi.  Bu nedenle, tekstil grubu  üzerindeki nihai etkiyi mutlaka  konsolide sonuçlara bakarak  değerlendirmesi gerektiğini benimsedi.

İşletmeler arası alışverişlerin tetiklediği ürün, yarı-ürün ve hammade miktar akımlarını Reflex sayesinde otomatik olarak eşzamanlı dengeleyebildi.

Maliyetleri ise, genel miktar dengesiyle oluşan  şube stokları üzerinden  Reflex’in oluşturduğu  şube maliyeti esasına göre yeniden hesaplayabildi.

Örneğin, Gaziantep şubesinin ihraç edeceği havluları üretmek için

  • öngörülen ipliği Adıyaman işletmesinden mi yoksa Başpınar işletmesinden mi temin edeceğine,
  • iplik üretimi için fiyatı-düşük, firesi- yüksek Adana pamuğu mu, yoksa fiyatı-yüksek, firesi düşük Amerikan pamuğu mu kullanılacağına

Reflex’i çalıştırarak karar verebildi.

Çözümün Yararları:  Reflex’in uçtan uca bütçe-planlama sistemini kullanan SankoTekstil:

  1. Şirket bazında kar maksimizasyonun grubun toplam karını maksimize edemeyeceğini,
  2. Grup karını ancak minimum maliyet gözeterek maksimize edebileceğini
  3. Maliyetleri minimize edecek kararları ise ancak gerçek konsolidasyon sonuclarına göre verebileceğini
  4. Grup yararına en uygun senaryoyu ancak konsolide sonuçları simüle ederek hedefleyebileceğini
  5. Mevzuatın emrettiği taransfer fiyatlamasına göre hesaplanan şube vergilerini en aza indiremeyeceğini benimseyerek, yönetim bilgi sistemini ve karar verme tarzını uluslararası normlara göre güncelledi.