Otomotiv Sektörü

Sorun:  Yurtdışı raporlama gecikmesi –

Mercedes Benz’in Türkiye’deki üç şirketini kapsayan  Excel raporlaması,  makro bağlantılı  veri büyüklüğü nedeniyle tıkanmıştı.  Bu nedenle şirket içindeki departman ve yurtdışı raporları gecikiyordu.  İşlerini sürekli olarak  son dakikada yetiştirmeleri, Finansal Kontrol birimini baskı altına sokarak tepsikel davranışlara sürüklemişti.

Çözümler:   Finansal Kontrol birimi Excel’de yapamadıklarını Reflex’e geçerek yapmayı başardı:

  1. Bütçe ayrıntısında uzun vadeli plan üreterek,  planın ilk yılını bütçe olarak kullanabildi.
  2. Satış (istanbul)-üretim(İstanbul ve Aksaray)-ithalat/ihracat(Serbest Bölge) faaliyetlerini yürüten üç ayrı Mercedes tüzel kişiliğini Reflex üzerinden konsolide ederek, “Konsolide Mercedes-Benz” sanal çatısı altında toplayabildi.
  3. Bu çatı altında düzenlediği “konsolide gelir tablosu”, “konsolide bilanço” ve “konsolide nakit akım tablosu” yardımıyla, konsolide mali sonuçların, tüzel kişi mali sonuçları aritmetik toplamından farklı olduğunu ilk kez gösterebildi.
  4. Reflex sayesinde,  tek satırda yer alan SMM (Satılan Mal Maliyet) hesabını, bu kalem içinde yer alan diğer bütün stok kodları ayrıntısına kadar dökebildi. Örneğin, otobüs karlılık raporu içinde,  “Otobüs SMM” kalemi altında SMM nin bileşenlerini ” motor maliyeti”, “şasi maliyeti”, “şasi işçiliği maliyeti”, vb…ayrıntısında gösterebildi.  Aynı ayrıntıyı bilançodaki stok kalemlerinde de görünür kılabildi.
  5. Girdi fiyatlarındaki artışların ve dönem sonu hedef stok miktarını değiştirmenin SMM bileşenlerini etkileme derecesini ölçebildi.

Çözümlerin Yararı:  Finansal Kontrol Birimi Reflex’i devreye alarak:

  1. Yurtdışı raporlarını zamanında ve hatasız hazırlayabildi.
  2. Genel merkeze, değişik varsayımlara dayanan farklı bütçe ve  planlama senaryoları sunabildi.
  3. Reflex öncesi tepkisel (reaktif) rolünden sıyrılıp,  önalıcı (proaktif) bir rol oynamaya başladı.