HAKKIMIZDA

İŞ ANLAYIŞIMIZ

Müşterilerimiz ve paydaşlarımız için değer yaratırız.
Özgün modellerle, kısıtları da içeren, ısmarlama çözümler üretiriz.
Her kararın finansal, operasyonel ve stratejik çıkarımlarını hesaplarız.
Karmaşık, etkileşimli ve ödünleşmeli kararların verilmesini kolaylaştırırız.
Risk farkındalığını ve yönetimini iyileştirir, performans optimizasyonu sağlarız.

VİZYON & MİSYON

Vizyonumuz

"Dünle beraber gitti cancağızım
Ne kadar söz varsa düne ait
Şimdi yeni şeyler söylemek lazım”
                Mevlana Celaleddin Rumi

Reflex, yapay zeka öncülüğünde, kendi kendine kurallar koyabilen ve koyduğu kurallara göre optimum seçeneği uygulayan (prescriptive analytics) Türkiye'nin en tercih edilen finansal karar destek çözümü olacaktır.

Misyonumuz

Öngörülen senaryolardaki nakit akımlarına göre, şirket değerini optimize edecek kararların bugünden verilmesini sağlamaktır.

REFLEKS'İN HİKAYESİ

2000
Refleks Eczacıbaşı Holding’de doğdu. Piyasadaki çözümlerin planlama için işe yaramadığı anlaşılınca, DOS üzerinde Paradox ile UVP (Uzun Vadeli Planlama) programı yazıldı. Bu yazılım tam otomatik bütünleşik bir bütçe planlama modeli için prototip olurken kısa zamanda parametrik bir simülasyon aracına dönüştü. O dönemde Windows olmadığından Eczacıbaşı Holding’in 7 ayrı şirketine UVP'nin 7 ayrı DOS versiyonu uyarlandı.
2001-2003
Piyasanın ihtiyacı, Excel’in yetersizliği ve başarılı UVP deneyiminden hareketle tek bir ürüne odaklanıldı. Bu ürün, uçtan uca tam bütünleşik bir bütçe-planlama çözümü olacak ve tek tuşla senaryo simülasyonu yapacaktı. Windows ortamında Delphi ile yazıldı ve Interbase veri tabanında çalışacak şekilde 2001 de hizmete sunuldu.
2005
Kısa zamanda MSSQL veri tabanına geçildi. Yazılım çekirdeği ödül almış bağımsız programlarla donatılrak kullanıcı ihtiyaçlarına daha duyarlı ve uyumlu hale getirildi. M.A.N., Mercedes, ve Erdemir projelerinde tüm imkan ve kabiliyetleri ile kullanıldı.
2008
Sanko projesinde tüm işletmelerin tek MRP ye bağlanarak çalıştırılması, şubeler ve merkezin konsolide edilmesi Reflex’i yeni bir aşamaya taşıdı. Çözüm odaklı çalışma vizyonu ileri yazılım teknikleriyle pekiştirildi.

2012
Reflex alışılmış bir bütçe ve planlama çözümlerinden ayrışarak uluslararası standartlarda “geleceğin karar destek sistemi” ne dönüştü. Kısıtlar teorisi çerçevesinde anlık sipariş değerleme modeli devreye alındı..
2016
Gelir ve gider hesaplarına tam parametrik özellik kazandırmak amacıyla “formül” kullanım kolaylığı getirildi. Kullanıcılar, dışarda yaptıkları hesapları veri olarak yükleme zahmetinden kurtarıldı.
2018
Rekabet koşulları gereği ve piyasanın ihtiyaçlarını web uygulamalı çözümlerle karşılamak amacıyla Reflex’in Microsoft ASP.net Core ile yeni baştan tasarlanması ve kodlanması kararlaştırıldı.
2021
Reflex web tabanlı olarak SaaS uygulamasına da elverecek şekilde yenilenmiş olarak yeniden lanse edildi. Web sitesi yenilendi. Dijital pazarlama benimsendi.

Mercedes-benz
Petrol-Ofisi
Borusan
Eczacıbasi