İlaç Sektörü

Sorun:  Oluşturulamayan satış bütçesi ve eksik maliyetleme –

Satışlar ilaç depolarına toptan yapıldığı için müşterilere (eczanelere) yapılan perakende satışlar bilinemiyordu.  Satıcılara (tıbbi mümessil) bu nedenle satış hedefleri bütçelenemediğinden kontrol sağlanamıyor  ve satıcıların performansı ölçülemiyordu. Ayrıca satıcı devir oranının sürekli yükselmesi de İK nın iş yükünü ağırlaştırıyordu.

Diğer taraftan, İlaç depolarının daha fazla ilaç almalarını teşvik etmek için verilen bedelsiz ilaçlar, iskonto olarak tek kalemde gösterildiğinden, maliyetlere ürün kodları bazında yansıtılamıyordu.

Sorunun Çözümü:  Reflex üzerinde satış bütçesi ve tam maliyetleme ile Genveon;

İlaçların piyasa paylarını gösteren sektöre özel IQVIA(eski IMS) verilerinden,  eczane ayrımlı satıcı bazında aylık satış bütçeleri oluşturabildi.

Depolara tek kalemde verilen bedelsiz ilaçları ürün kodlarına göre ayrıştırarak maliyetlere doğru ve eksiksiz aktarılmasını sağladı.

Satıcıların özlük bilgilerini Reflex personel modülünde işleyerek, İK nın yükünü hafifletti.

Çözümün Yararı:  Genveon, Excel yerine hızlı, güvenli ve tam entegre Reflex programını kullanarak:

  1. Maliyet kontrolunu ürün kodu bazına indirgeyerek ürün karlılıklarını artırabildi.
  2. Satıcların hızlı devir oranına rağmen bütçeyi sürekli güncelleyebildi.
  3. Miktar ve fiyat sapması (varyans) raporları yardımıyla satıcıların performansını iyileştirebildi.