DELPHİ İLE YAZILIM GELİŞTİRMEKTEN NEDEN VAZGEÇTİK?

Delphi ile yazılım geliştirmekten şu nedenlerden dolayı vazgeçtik:

Platform Kısıtlamaları: Delphi, başlangıçta özellikle Windows platformu için geliştirilmiş bir yazılım geliştirme ortamıydı. Ancak günümüzde yazılım geliştirme, web ve mobil platformlarının yanı sıra farklı işletim sistemlerini de kapsayan çeşitli platformlarda gerçekleşmektedir. Delphi, diğer bazı diller ve araçlarla karşılaştırıldığında bu platform çeşitliliğini sağlayamadı.

Popülerlik Kaybı: Yazılım geliştirme endüstrisi hızla değişmekte, yeni diller, araçlar ve teknolojiler ortaya çıkmaktadır. Bu yeni teknolojiler, daha modern ve hızla kabul gören özelliklere sahip oldukları için, Delphi daha popüler olan bu yeni teknolojilerin seçeneklerin gölgesinde kaldı.

Kullanıcı Tabanı ve Ekosistem: Bir yazılım dilinin ve aracının popülaritesi, o dilin ve aracın etrafında oluşturulan ekosistemle de bağlantılıdır. Delphi’nin kullanıcı tabanı zamanla azaldığından ve bu da yeni kaynakların, kütüphanelerin ve araçların geliştirilmesini engellendiğinden, Delphi’ yenilikçi ve güncel çözümleri tam olarak benimseyemedi.

Rekabet: Yazılım geliştirme alanında rekabet oldukça yoğundur. Delphi’nin popülaritesinin azalmasında, diğer programlama dillerinin ve araçlarının hızla gelişmesi ve yeni özellikler sunması etkili oldu.

Rakip diller ve araçlar, daha geniş bir kullanıcı tabanına veya daha fazla kaynak ve topluluk desteğine sahip oldukları için Delphi daha az tercih edilir oldu.  Piyasanın diğer dillere kayması sonucu Delphi okulların öğretim programlarından çıkartıldı.

Günümüzde Delphi bilen yazılımcılar giderek azalıyor ve yeni yetişenler de artık Delphi bilmiyor. Delphi “eskidi”.