SAP HANA ASP.NET Core İLİŞKİSİ SAP VE MICROSOFT TARAFINDAN DESTEKLENMEKTEDİR

SAP ve Microsoft, veri alışverişi ve entegrasyon konusunda iş birliği yapmaktadır.

SAP HANA ve Microsoft Azure: SAP HANA, yüksek performanslı bir veri tabanı ve veri işleme platformudur. Microsoft Azure, bulut tabanlı bir platform sağlayıcısıdır. SAP HANA ile Microsoft Azure arasında entegrasyon sağlanarak, SAP verileri Azure bulutunda depolanır işlenir ve analiz edilir. Bu entegrasyon, SAP sistemlerini hibrit veya tamamen bulut tabanlı bir altyapıya taşımak için kullanılır.

  • SAP Data Services, SAP HANA ile veri entegrasyonu, veri çekme, veri yükleme, veri dönüşümü ve veri kalitesi yönetimi gibi işlemleri gerçekleştiren bir uygulamadır. Bu uygulama, SAP HANA’dan veya SAP HANA’ya çeşitli kaynaklardan veri çekmek ve taşımak için kullanılır.
  • Ayrıca, SAP Cloud Platform Integration for Data Services, SAP HANA ile Azure arasında veri entegrasyonunu sağlar ve veri aktarımı, senkronizasyon ve senaryoların otomatikleştirilmesi gibi işlemleri yönetir.

SAP ve Microsoft Power Platform: Microsoft Power Platform, iş zekası, analitik, akışlar ve uygulama geliştirme için bir dizi araç ve hizmet sunar. SAP ve Microsoft Power Platform arasındaki entegrasyon, SAP verilerini Power BI ile görselleştirir iş akışları oluşturur, özel uygulamalar geliştirir. Bu sayede, SAP sistemleriyle entegre iş süreçleri ve raporlama çözümleri oluşturulur.

SAP ve Microsoft Dynamics 365: Microsoft Dynamics 365, işletmelerin müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) ve işletme süreçlerini entegre eden bulut tabanlı çözümdür. SAP ve Microsoft Dynamics 365 arasındaki entegrasyon, müşteri verilerini, satış siparişlerini, envanter bilgilerini ve diğer iş süreçlerini senkronize etmeyi sağlar. Bu entegrasyon sayesinde, müşteri ilişkileri ve iş süreçleri arasında daha iyi bir veri akışı ve uyum elde edilir.