NEDEN EXCEL’DEN REFLEX’E GEÇMELİSİNİZ?

 

Son yıllarda dünyada ve ülkemizde giderek artan değişim Hızı ve bunun yol açtığı belirsizlik sonucu, EXCEL’in:

 • Verileri hızlı işleyip gecikmeden konsolide edemediği
 • Veri güvenliği ve veri tutarsızlık riskini önleyemediği
 • Şirket için “tek doğru”yu oluşturamadığı

Kurumsal müşteriler tarafından dile getirilmektedir.

EXCEL’in bilinen özelliklerini iyileştirirken, yetersizliklerini de giderip, şirketi geleceğe hazırlayabilen yazılımın, KOBİLER için en uygun çözüm olduğu ve şu özelliklere sahip olması gerektiği kabul görmektedir:

 • Kullanımı kolay olmalıdır.
 • Minimum BT desteği ile çalışmalıdır.
 • Bütçeleri, gerçek zamanda otomatik olarak konsolide edebilmelidir.
 • Modelleme ve analize son derece elverişli olmalıdır.
 • Mevzuata uyumu kolaylaştırmalıdır.
 • Bütçeleme, planlama ve raporlama tek veri tabanından beslenmelidir.
 • İhtiyaca göre ölçeklenerek geliştirebilmelidir.
 • Fiyatı uygun olmalıdır.

REFLEX, yukardaki özellikleri içeren ve şirketinizi geleceğe hazırlayan yeni nesil bütçe-plan ve raporlama yazılımıdır. Uluslararası ERP yazılımlarından daha iyi ve daha isabetli olan çözümlerini, uzun süreli eğitim ve uyarlamaya ihtiyaç duymadan, KOBİ’lerin hizmetine sunar.

 1. REFLEX’in kullanımı kolaydır.
 • Tabloları EXCEL’e benzediğinden kullanıcılar yabancılık çekmez.
 • Özel yetkilendirme sayesinde, kullanıcıların veri hatası yapmasını önler.
 • Tabloları “kopyala-yapıştır” ile değil, tek tuşla otomatik olarak REFLEX’e aktarır.
 1. REFLEX minimum BT desteği ile çalışır.
 • Kurulması, özelleştirilmesi, işletmeye alınması yedeklenmesi ve güncelleme REFLEX’in kendi olanaklarıyla yapılır.
 • Kullanıcılar REFLEX’in en son sürümle çalıştıklarından emin olur.
 1. REFLEX bütçeleri gerçek- zamanlı olarak otomatik konsolide eder.
 • Kullanıcılar, kendi verilerini doğrudan REFLEX’e girdiklerinden, ALT-EXCEL tabloları oluşmaz.
 • Konsolidasyona ihtiyaç olmaz, çünkü REFLEX, konsolidasyonu, veriler girilirken otomatik olarak yapar.

4.  REFLEX, bütünleşik iş modeliyle, öngörülen senaryoları simüle eder.

REFLEX, KOBİ’lere:

 • Senaryoları çok hızlı kurgulayabilecekleri
 • Kurgulanan senaryoları öngörülen koşullara simülasyonla uyarlayabilecekleri
 • Senaryoları birbirleriyle karşılaştırabilecekleri
 • Seçilen senaryoyu, kurumsal performans değerlemesinde kullanabilecekleri

yönetim araçlarının tamamını, yekpare bir karar destek platformu olarak sunar.

Bu platform, simülasyonların tek tuşla ve parametrik olarak yapılmasını sağlar.  Örneğin her senaryo için farklı Bilanço, Gelir ve              Nakit Akım Tablosu, eşzamanlı olarak üretilir.

 1. REFLEX mevzuat uyumunu kolaylaştırır.
 • REFLEX, raporların, VUK, SPK, IFRS veya USGAAP mevzuatına uyum sağlamasını otomatik olarak gerçekleştirir.
 • İsteğe göre, enflasyon muhasebesi ilkelerine göre veya tahakkuk esasından nakit esasına otomatik geçişle rapor üretebilir.
 1. REFLEX, aynı anda birden fazla “gerçek doğru” barındırmaz.
 • Tek bir veri tabanında çalışan REFLEX, aynı anda birden fazla “gerçek doğru”nun oluşmasını engeller.
 • Sonuçların doğruluğunu kontrol etmek veya çıktıların hangi versiyondan geldiğini karşılaştırmak ihtiyacı olmaz.
 • Daha da önemlisi, taktik ve stratejilerin güncel verilere dayanmasını sağlar.
 1. REFLEX, yeni ihtiyaçlara göre evrilir.
 • Tek bir veri tabanından beslenen REFLEX, iş ortamındaki değişimleri parametrik olarak anında yansıtabilir.
 • İşler geliştikçe ihtiyaç duyulan değişikler, yeni arayüzlerle REFLEX’e hemen entegre edilebilir.
 1. En uygun çözüm:
 • Yeni nesil ileri bir yazılım olan REFLEX’e geçmektir.
 • REFLEX, Türkiye’nin senaryo simülasyonlu ilk ve tek, bütçeleme, planlama, fizibilite ve değerleme yazılımıdır.

 

REFLEX, Türkiye gerçeklerine ve ihtiyaçlarına göre geliştirilip uluslararası raporlama ilkelerine göre 20 yıldır, öngörülen simülasyon senaryolarına göre şirket değerini artıracak kararların bugünden verilmesini sağlayarak, “müşteriye özel” rekabet avantajı sunan, uygun maliyetli akıllı bir çözümdür.