REFLEX GELECEĞİNİZİ KURGULAR.

 

Göz odur ki dağın ötesini göre, akıl odur ki başa geleceği bile”… (Atasözü)

reflex., dağın ötesindeki geleceğe bakıp şirketin başına gelecekleri kestirmeye  başlamadan önce, geçmiş verilerle kurgulanan “dünün dünyası”nı YMM lere, muhasebecilere, hesap uzmanlarına  ve denetçilere bırakır, çünkü   “ne oldu?, “neden oldu? gibi geçmişe odaklanan sorulara en iyi yanıtı onlar verir.

reflex.‘in işi geçmişle değil  “bugün”ledir. Daha doğrusu “bugünün geleceğini” veya “geleceğin bugünü”nü uçtan uca tam kapsamlı ve tam bütünleşik bir modelle kurgulamaktır.

Kurgulama süreci satış tahminleri, bu tahminlerin hedeflere dönüştürülmesi ve satış  hedeflerini gerçekleştirmek için verilen kararların şirketin bütünü üzerindeki olası sonuçlarını hesaplamakla başlar.

Verilen kararın hangi süreci ne büyüklüklükte etkileyeceği ise,  birbirlerine girdi-çiktı ilişkileri üzerinden zincirleme  bağlanmış olan  tüm şirket süreçlerinin eş zamanlı olarak çalışması sonucu belli olur. Bu çalışma sonucu tek bir senaryo elde edilir.

Senaryo, şirket değerinin ne derece değiştiğini sayısal olarak belirler.  Beklenen sonuç verilen kararın şirket değerini artırmasıdır. Ancak bunun tersi de olabilir.

Bu noktada haklı olarak şu soru sorulur:  Bu senaryodan farklı  bir senaryo acaba şirket değerini daha çok artırabilir mi?

Yen bir senaryo elde etmek için satış parametreleri yeniden değiştirilerek ikinci bir senaryo elde edilir.  Bu yöntem yavaş ve verimsizdir.

Şirket değerini artırıcı senaryoyu hızla oluşturmak amacıyla satış parametreleri simülasyon yapılarak değiştirilir .  Çok sayıda ortaya çıkan senaryolar arasından şirket değerini en çok artıran senaryo otomatik olarak belirlenir.

Belirlenen senaryodaki parametreler, gerçekleştirilmesi için çalışılacak  şirket performans hedefleri olarak benimsenir ve yönetim tarafından bütçe veya plan hedeflerine dönüştürülür.

reflex.,  uçtan uca tam kapsamlı çözümü ile öngörülen senaryolara göre, şirket değerini artıracak kararların bugünden verilmesi sağlar.  Dün-Bugün-Yarın olarak betimlenen kesikli zaman kesitlerini, içinde yaşadığımız zamana, yani BUGÜN’e indirger.

Yarın artık BUGÜNDÜR.