SINIFININ EN İYİSİ OLAN KAPASİTE PLANLAMASININ ÖZELLİKLERİ

İçgüdüsel Kararlar Verme

Kararların etkisini öngörmek amacıyla,  objetif veriler ve analitik araçlar kullanacaklarına, yöneticiler planlama çalışmalarını yöneltmek için içgüdülerinin sesini dinlerler.

Büyük Resmi Görememe

Kapasite planlarının bir çoğu talebi mümkün olan en düşük maliyetle karşılamaya çalışır.  Kararların diğer faaliyet alanlarını nasıl etkileyeceğine  bakmaksızın sadece hizmet kalitesine odaklanma işin bütününe zarar verebilir.

Ödünleşme (Trade-off) Sorunlarını  Basit İş Kuralları İle Çözmek

İşçilik, tedarik, kapasite, üretim, üçüncü taraflar ve stoklarla ilgili ana ödünleşim sorunlarını basit iş kurallarına göre çözmek optimizazyona yarayacak içgörüyü sağlamaz.  Bu basit yaklaşım aynı zamanda,  gelir ve hizmet  hedeflerinden de sapmalara neden olabilir.

Excel Tabloları Arasında Boğulmak

Ne kadar çok Excel tablosu düzenlenirse düzenlesin, çapraz etkileşimli kısıtların ve hedeflerin tamamını kapsamak mümkün değildir. Excel tablolarının  sayısı ve karmaşıklığı çoğaldıkça  çözümleme süreçlerini yönetmek de o kadar zorlaşır.

Üretim ve Talebi Körlemesine Dengelemek

Üretim ve talebi, hizmet seviyesi önceliğine göre dengelemek anlamlı olabilir, ancak şirket karlığı bu dengeleme sürecinden beklenildiği kadar etkilenmeyebilir.  Ayrıca dengeleme süreci, öngörülmediği için hesapta olmayan ödünleşmeleri de tetikleyebileceği için şiketi zarara sokabilir.

KAPASİTE PLANLAMASINDAKİ  YAŞANAN SORUNLAR:

Verimsizlik

Temel içgörüleri bulmak için verileri manuel olarak yüklüyor ve Excel tablolarını elle tarıyorsanız, verimİ düdürür.  Geleneksel  kapasite planlama araçlarını kullanmak  planlama sürecine katılanlar arasında  gereksiz sürtüşmelere yol açabileceği gibi  piyasa ve şirket içinden gelen uyarılara da hızlı ve etkili karşılık vermenizi sınırlayabilir.

Yönlendirme, Yetki ve Çapraz Etkileşim Yoksunluğu

Kapasite planlamasına içgüdüsel yaklaşım aşağıdaki sorular da dahil olmak üzere işin bütününü ilgilendiren soruları yanıtsız bırakır:

 1. Plan gerçekten uygulanabilir mi?
 2. Plan, işin ve faliyetlerin diğer alanlarını nasıl etkileyecektir?
 3. Ana finansal sınırlamalar ve hedefler bütünüyle ele alınmış mıdır?
 4. Öngörülen kapasite değişimleri işçilik, karlılık ve stok maliyetlerini nasıl etkileyecektir?
 5. Hangi konularda iyileştirme yapılabilir?

Ana Performans Göstergeriyle İlgili  Hesap Verilememesi

Kapasite planlaması temel yaklaşımı müşteri talebi ve maliyetlere yanıt verebilse de, Ana Performans Göstergeleri’ni gözardı eder.  Halbuki Ana Performans Göstergeleri, sınıfının  en iyisi olan  kapasite planlaması için hayati önem taşır.  ve Sınıfının en iyisi olan kapasite planlaması şu göstergeleri içerir:

 • Karlılık
 • Planlama verimliliği
 • Gelir
 • Risk
 • Çapraz Ekileşimli Planlama
 • Optimizasyon

Optimum Olmayan Sonuçlar

Eğer amaç maliyetleri düşürürken olabildiğince fazla talep karşılamaksa, plan işin bütünü için optimize edilmemiştir.  İşi büyütmede kullanılabilecek  değerli kaynak ve zaman israfı vardır.

Öngörülmeyen  Maliyetler

Yapılan değişikler istenilen sonuçları vermezse, hataları düzeltebilmek ve nedenini anlamak için zorunlu olarak daha çok zaman ve çaba harcanır.  Bu verimsiz gidişat en sonunda maliyetleri artırır ve kapasite planlamasına olan güveni sarsar.

SINIFININ  EN İYİSİ OLAN  KAPASİTE PLANLAMASINA GİDEN DOĞRU YOL:

 • Talebi en düşük maliyetle nasıl karşılarım?
 • Hangi talebi karşılamalıyım ve nasıl karşılamalıyım?

Sorularına yanıt arar ve şu süreçlerden geçer:

 1. Talep ve Üretimi Dengeleme

Maliyetlerin nasıl hesaplandığını kavrama
Hizmet kalitesindeki  eksikliklerini yönetme
Ürün karlılığını anlama
Talep ve gelir yaratılmasını yönetme

 1. Stok Optimizasyonunu Sağlama

Mevcut stok optimazsyon stratejisi diğer faaliyet alanları ile  maliyet, kar,kapasite ve riski nasıl etkiliyor?  Her servis seviyesi için en iyi yaklaşımı belirlemek amacıyla,  stok yönetimi kararlarının  finansal ve çapraz etkileşim hedeflerinin de ötesine uzanan etkisini tartabilecek modelleme yapılması

 1. Yatırım Çözümlemesini İyileştirmek

Yatırılan  sermayeden en yüksek nemayı alabilmek için yatırımın tedarik, talep, kapasite, maliyet ve gelir üzerindeki etkilerini izleme yollarına ihtiyaç var.  Yatırımların sınırlamalar ve hedefler ötesine geçen çözümlemelerini senaryolarla modelleyerek, farklı alanlardaki yatırım nemalarının optimize edilmesi

 1. Doğru Teknolojinin Kullanılması

Değer zincirinin tamamını ele almayan, kendi alanlarına  hapsedilmiş çözümlerin günümüzün rekabetçi ortamında yeri yoktur.  Sınıfının en iyisi olan kapasite planlaması, çapraz etkileşimli karar verme, ödünleşim yönetimi, senaryo çözümlemesi ve uçtan uca optimazyonla güçlendirilmiş olarak, daha ileri işlevsellik, otomasyon, ve çözümleme imkanlarına sahip olmak zorundadır.

SINIFINDA EN İYİ KAPASİTE PLANLAMASI NEYE BENZER?

Sınıfının en iyisi olan  kapasite planlaması 7 ana performans göstergesi içerir:

 1. Karlılık
 2. Planlama verimi
 3. Hizmet Seviyesi
 4. Gelir
 5. Maliyetler
 6. Çapraz etkileşimli Planlama
 7. Risk

Geleneksel kapasite planlama yaklaşımı ise, maliyet ve müşteri talebine yanıt verirken, risk, çapraz etkleşimli sınırlamalar ve hedefleri, net karlılığı ve planlama verimliliğini dikkate almaz.

SINIFININ EN İYİSİ OLAN  KAPASİTE PLANLAMASI TEKNOLOJİSİ

Sınıfının  en iyisi olan kapasite planlaması teknolojisi şunlara elverir:

 • Değer zincirinin uçtan uca modellenmesi
 • Optimizasyon bazlı kural koyucu çözümlemerin kullanımı
 • Çapraz etkileşimli sınırlamalar ve hedeflerin tamamına yer verilmesi
 • Miktar ve finansal kısıtların birlikte modellenmesi
 • Kapasite artışına ilşkin tüm seçeneklerin seçeneklerin  değerlendirilmesi

Sınıfının en iyisi olan  kapasite planlamasının  yararları:

 • Riskin planlanması, yönetilmesi ve sınırlandırılması
 • Kapasite planlamasında farklı sektörler katılımlarını sağlaması
 • Planlama döngüsünün aylardan saatlere kısaltılması
 • Kapasite ayarlamasında aylık veya haftalık esneklik sağlaması

Kapasite planlamasının yararlarını içeren reflex. eğer kapasite darboğazıyla karşılaşırsa, sırasıyla:

 • Farkı rota seçeneğini otomatik olarak kullanarak
 • Ürün veya Yarı-Ürün Stok Hedeflerini otomatik olarak azaltarak
 • Darbağazın oluştuğu aydan geriye gidip, boş kapasite olan aylarda fazla üretim yaparak ve bu stokları darboğaz görülen aya doğru otomatik olarak ileri kaydırarak
 • Fason üretimi seçeneğini otomatik olarak devreye alarak

kapasite darboğazını gidermeye çalışır.  Bu algoritmaların hepsini kullandıktan sonra darboğazı otomatik olarak aşamazsa, reflex. kendiliğinden durur. Yeniden çalışabilmesi için, darboğazı giderecek parametre değişikliklerinin manuel olarak yapılması gerekir.

reflex.Miktar hareketleri dengelenemediği anda otomatik olarak durarak, tutarsız, çelişkili ve yanlış kararlar verilmesini önler.