ŞİRKET – REFLEX ENTEGRASYONU 5 ADIMDA SAĞLANACAKTIR:

Bu adımlar sırasıyla şöyledir:

 1.  SAP HANA .NET İstemci Sürücüsü Yüklenecektir:

SAP HANA .NET İstemci Sürücüsü, SAP HANA veri tabanına .NET tabanlı uygulamaların erişmesini sağlayan bir yazılım bileşenidir. Bu sürücü, SAP HANA veri tabanı sunucusuyla iletişim kuracak, veri tabanı bağlantısı oluşturacak ve veri tabanı işlemlerini gerçekleştirecek API’leri sağlayacaktır.

2.  ASP.NET Core uygulamasına Entity Framework Core Paketleri Eklenecektir.

Entity Framework Core, veri tabanı işlemlerini, kodlama ve yönetme sürecini kolaylaştıracak bir ORM (Nesne İlişkisel Eşlem) aracıdır.

  • Microsoft.EntityFrameworkCore: Temel bileşenlerini içerecek,  veri tabanı bağlantısı ve veri tabanı modeli oluşturacak ve sorgu işlemlerini gerçekleştirecektir.
  • Microsoft.EntityFrameworkCore.SqlServer: Bu paket, SQL Server veri tabanıyla entegrasyonu sağlayacaktır.
  • Microsoft.EntityFrameworkCore.Tools:  Migrations (veri tabanı tablolarının yönetimi) gibi işlemleri kolaylaştıran komutların kullanılmasını sağlayacaktır.

3.  Veri tabanı Bağlantı Dizesi Ayarlanacaktır:

Veri tabanı bağlantı dizesi, uygulamayı veri tabanına bağlanması için kullanılacak bilgileri içerecektir.

Veri tabanı bağlantı dizesi uygulamanın hangi veri tabanına bağlanacağını belirlemek için ayarlanacaktır. Ayarlama için, yapılandırma dosyaları (örneğin web.config veya appsettings.json gibi) veya ortam değişkenleri kullanılacaktır.  Ayarlar, veri tabanı sunucusunun adresi veya adı, bağlantı protokolü (örneğin TCP/IP veya named pipes), kullanıcı adı, parola, veri tabanı adı gibi bilgileri içerecektir.

4.  Veri tabanı Modellerini Tanımlanacaktır.

Veri tabanı modelleri, veri tabanında saklanan verilerin yapısal ve ilişkisel temsilleri olacaktır.  Veri bütünlüğü sağlanacak, veri sorgulaması ve veri işlemleri yapılacak, performans iyileştirilecek ve genel veri tabanı yönetilecektir. Veri tabanı tasarlanacak, değişiklik yönetimi ve veri erişimi işlemleri kolaylaştırılacak ve düzenli, yapılandırılmış bir veri tabanı oluşturulacaktır.

5.  Veri tabanı İşlemleri Gerçekleştirilecektir.

Veri tabanında veri okunacak, çekilecek, eklenecek, değiştirilecek veya silinecektir. İşlemler, genellikle SQL (Structured Query Language) veya ORM (Nesne İlişkisel Eşleme) araçları kullanılarak gerçekleştirilecektir. Bu işlemler, veri tabanının verilerini yönetmek, veri bütünlüğünü sağlamak ve veri tabanını güncel tutmak için yapılacaktır.

6.  İş Katmanı ve Web API’ler Oluşturulacaktır.

İş katmanı (business layer), yazılım uygulamasının mantıksal işlevlerini ve iş kurallarını içerecek, diğer  katmanlarla bağlantı kuracak, bu katmanlar arasında iletişim ve veri akışını yönetecek ve veri tutarlılığını sağlayacaktır.