SATIŞ BÜTÇESİ İLE ÜRETİM BÜTÇESİ ARASINDAKİ MİKTAR DENGESİNİN SAĞLANMASI

Satış bütçesi ve üretim bütçesi, bir işletmenin gelecek dönem için planlaması gereken önemli bütçelerdir. Satış bütçesi, işletmenin belirli bir dönemdeki satış hedeflerini belirlerken, üretim bütçesi, bu satış hedeflerine ulaşmak için gerekli olan üretim miktarını belirler.

Satış bütçesi ile üretim bütçesi arasındaki miktar dengesi, işletmenin doğru bir şekilde planlama yapması ve üretim kapasitesini doğru bir şekilde belirlemesiyle sağlanabilir. İşletme, satış bütçesinde belirlediği hedefleri gerçekleştirebilmek için gerekli olan üretim miktarını belirlemeli ve bu doğrultuda üretim bütçesini hazırlamalıdır.

Bu süreçte, işletmenin dikkat etmesi gereken birkaç faktör vardır. Bunlar arasında:

Üretim kapasitesi: İşletme, üretim kapasitesini doğru bir şekilde belirlemeli ve satış hedeflerine ulaşmak için gerekli olan üretim miktarını bu kapasiteye göre planlamalıdır.

Stok seviyeleri: İşletme, satış hedeflerine ulaşmak için gereken stok seviyelerini belirlemeli ve bu doğrultuda üretim miktarını planlamalıdır. Ancak, stok seviyelerinin fazla olması, işletmenin nakit akışını olumsuz etkileyebilir.

Talep tahminleri: İşletme, satış bütçesi hazırlarken doğru ve gerçekçi talep tahminleri yapmalıdır. Bu tahminler, üretim bütçesinin doğru bir şekilde hazırlanmasında önemli bir rol oynar.

Üretim süresi: İşletme, üretim süresini doğru bir şekilde belirlemeli ve satış hedeflerine ulaşmak için gereken üretim süresini bu doğrultuda planlamalıdır.

Maliyetler: İşletme, üretim bütçesini hazırlarken doğru maliyet tahminleri yapmalı ve bu doğrultuda satış fiyatlarını belirlemelidir.

Yukarıdaki faktörlerin doğru bir şekilde hesaplanması ve planlama yapılması, satış bütçesi ile üretim bütçesi arasındaki miktar dengesinin sağlanmasına yardımcı olur.

reflex., satış ve üretim bütçesi arasındaki miktar dengesini otomatik olarak sağlarken, satış hedefleri, kapasite, stok seviyesi, maliyet, krediler, sabit kıymet süreçlerini de eşzamanlı olarak tek bir sürece dönüştürür.

Gelir Tablosu, Nakit Akım Tablosu ve Bilançoyu gelecek aylar için, farklı simülasyon senaryolarına göre ayrı ayrı oluşturur.  Bu şekilde yönetimin şirket değerini artırıcı kararları bugün vermesini sağlayarak kararları destekler.