KAR İLE NAKİTİ AYRIŞTIRARAK PARA KAZANDIRAN ÇÖZÜM: REFLEX

Ezberi kim bozacak?

Herkes  satış ve kar üzerine bol keseden ahkam keserek yorum yaparken hiç  kimse para kazanmaktan söz etmiyorsa, birilerinin acilen bu ezberi bozması gerekiyor.

Devleti şirketten uzak tutmak ilkesi göre vergi beyannamesi odaklı muhasebe geleneğimiz var.   İçimize sızarak kılcal damarlarımızda dolaştığı bir ortamda , bilinçaltımıza yerleşerek kafamızı sürekli meşgul işgal eden bir ezberle işlerimizi yönetmeye çalışıyoruz.  Her vesile ile her zeminde dillendirdiğimiz bu ezber şudur:  “Kar etmek esastır”.

Karın değil naktin esas olduğu gerçeği ise, vergi ödeme zamanı gelip çattığında kısa süreli  “çalar saat” etkisi yaratıyor.  Vergi ödendikten sonra ikinci takside kadar her şey yine eski tas eski hamam kar esasına dönüyor.  Aynı çalar saat etkisi ortaklara kar payı ödenme zamanın da yaşanıyor.  Nakit yönetimini gözardı edip kar payı dağıtmak için bankadan kredi alan şirketler büyük çoğunlukta.

Naktin esas ve şirket değerini artıran tek ölçü olması  gerçeğine rağmen, ezbere tempo tutan akademisyenler ile, beyannameleri kuruşu kuruşuna tutturmakla övünen YMM ve ERP uzmanları  arasında  bu ezberin sonsuza  kadar sürdürülmesi konusunda sanki gizli bir dayanışma var.

Bu dayanışmaya meydan okuyarak ezberi en başta önce üst yönetim bozacak, daha doğrusu bozmaya mecbur kalacak.  Üst yönetim koro halinde  “esas olan para kazanmaktır” diye tempo tutacak .  Para kazanmanın yol haritalarını çıkarıp her vesile ile para kazanma ölçüsüne ödün vermeden odaklanarak şirkette  “para kazanma kültürü” oluşturmaya çalışacaklar.  Bu amaçla dört elle nakit yönetimine sarılacaklar.

Finans söylemi  ile “nakit akımını” baş tacı edecekler.  Nakit yaratmayan hiçbir işe—müşteri / ürün / proje / yatırım—yüz vermeyecekler. Üst yönetimin net mesajı “para kazanmak” olursa yönetim  raporlarında nakit giriş ve çıkışları da haliyle hak ettiği yeri alacak. Nakit öne çıkarsa  geleceğin bilançoları da radara girecek.  Yönetim, sadece gelir tablosuna bakmak “körlüğü”nden kurtulacak.   (Bu arada üst yönetim primleri de kar yerine para kazanmaya göre dağıtılırsa kardan nate geçiş süreci hızlanabilir.)

Ezber bozanlar danışman ve çalışanlara diyecekler ki: Geçmişte ne yaptığımızı anlatmayın, bize gelecekte para kazandıracak senaryolardan söz edin. Para kazanabilmek için nasıl bir senaryo kurgulamalıyız?  İlerde neler meydana gelirse para kazanmamızı riske sokar?  Hangi strateji uyarınca göz göre para kaybetmeye razı olmalıyız?…Bu ve benzeri sorular hiç kesilmeyecek.  Herkes bu sorulara verilecek yanıtlara odaklanacak.

Ezberi, reflex. yazılım bozacak ve para kazandıracak.