BÜTÇE BİLANÇOSU YOKSA BÜTÇE TUTARSIZDIR.

Muhasebe yazılımları devreye girdiğinden beri “mizan tutturmak” diye bir sorun kalmadı.  Yazılım, daha muhasebe fişleri düzenlenirken borç kayıtları ile alacak kayıtları arasındaki eşitsizliklere anında engel oluyor.

Diğer taraftan aynı muhasebeciler bütçe yaparken, daha doğrusu diğer departmanların doldurduğu excel tablolarını bir araya getirip “bütçeyi bağlarken”,  “bütçe bilançosu” nu neden göz ardı ediyorlar?  Bütçelenen satışların gerçekleşmesi için ne kadar paraya ihtiyaç olduğunu ve bu ihtiyacın hangi kaynaklardan  karşılanacağını neden gündeme getirmiyorlar?

Getirmiyorlar, daha doğrusu getiremiyorlar çünkü ellerinde “bütçe bilançosunu” muhasebe mizanı tutturur gibi otomatik olarak hesaplayacak hiç bir yazılım yok.  Oysa, gider tablosundaki kar rakamının bilançodaki kar rakamına eşit olması gerektiğini onlar da biliyor.

Binlerce stok kodunu  hammadde, yarı ürün ve ürünlere ayrıştırılmış şekilde miktar olarak dengeleyip değerlemek için excelin yetersiz kaldığını, onlar da kabul ediyor.  Zaten onlara  bütçenin miktar dengesinin tutarlı olup olmadığını pek soran da yok.  Onlara sürekli sorulan şu:  Ne kadar kar edeceğiz?  Kar rakamı ortaya çıkıp bütçe yönetim kurulunca onaylandıktan sonra herkes rahatlıyor.

Rahatlayamayanlar is finansçılar, çünkü her gün nakit dengesini kurmak ve bu dengeyi sürekli korumakla onlar görevli.   Hedeflenen satışları gerçekleştirmek amacıyla her gün ne kadar para bulmaları gerektiğini sadece finansçılar dert ediyor. Para konusunu finansçılardan başka düşünen yok.

Oysa, gelir-gider ve kaynak- kullanım dengesinin eşzamanlı olarak hesaplanması, her ay satış tahsilatından gelen naktin tüm ödemelere yetiştirilmes, yetiştirilemiyorsa gecikmeden yeni kaynak bulunması gerekiyor.

reflex., her türlü hesabı  otomatik olarak yaparak bütçenin miktar hareketlerini dengeliyor.  Bu dengeyi kurup koruyan   “bütçe bilançosu”nu da her ay otomatik olarak düzenleyip yöneticilere sunuyor.

reflex., “bütçe mizanı”nı  aynen muhasebe mizanı gibi  hesaplandığı için  bütçe tutarlılığı ve doğruluğu da otomatik olarak kendiliğinden sağlanıyor.  Bu nedenle “bütçe bilançosu”nu çağdaş bütçe sisteminin olmazsa olmazlarından yapıyor.

“Bütçe Bilançosu”yla tutarlılığı doğrulanmayan bütçeler yanlış kararların verilmesine neden oluyor.Bilançosu olmayan bir “bütçe” bütçe sayılamaz ve hiç bir yönetim kararına dayanak olamaz.