ENFLASYONİST ORTAMDA EN İYİ MALİYET HESAPLAMA YÖNTEMİ.

Enflasyonist bir ortamda maliyet hesaplama yöntemi, maliyetleri doğru bir şekilde hesaplamak için önemlidir. Aşağıda enflasyonist ortamda en iyi maliyet hesaplama yöntemi olarak önerilen bazı yöntemler bulunmaktadır:

  1. Sabit Fiyat Hesaplama: Sabit fiyat hesaplama yöntemi, bir işletmenin ürün ve hizmetlerinin maliyetlerini enflasyona karşı korur. Bu yöntemde, maliyetler belirli bir dönemde sabitlenir ve bu fiyatlar daha sonra hesaplamalarda kullanılır. Bu yöntem, enflasyonun düşük olduğu zamanlarda özellikle faydalıdır, ancak yüksek enflasyon oranları söz konusu olduğunda, fiyatların sürekli olarak güncellenmesi gerekebilir.
  2. Sürekli Maliyet Hesaplama: Sürekli maliyet hesaplama yöntemi, bir işletmenin ürün ve hizmetlerinin maliyetlerini her ay veya her çeyrek yeniden hesaplamasını gerektirir. Bu yöntem, enflasyon oranları yüksek olduğunda, sabit fiyat hesaplama yöntemine göre daha doğru sonuçlar verir. Ancak, hesaplama süreci daha uzun sürer ve daha fazla kaynak gerektirir.
  3. Geçmiş Maliyet Hesaplama: Geçmiş maliyet hesaplama yöntemi, bir işletmenin ürün ve hizmetlerinin maliyetlerini geçmişteki maliyetlere dayanarak hesaplamasını sağlar. Bu yöntem, enflasyonist bir ortamda özellikle kullanışlıdır çünkü maliyetlerin artış oranlarına dayalı olarak hesaplanır. Ancak, bu yöntem, yeni ürün ve hizmetlerin maliyetlerinin hesaplanmasında bazı zorluklar ortaya çıkarabilir.

Yukarıdaki yöntemlerden hangisinin kullanılacağı, işletmenin özelliklerine, sektöre ve enflasyon oranlarına bağlı olacaktır. Enflasyonist ortamda maliyet hesaplama yöntemi, doğru kararlar almak için önemlidir ve işletmenin başarısı için hayati önem taşır.

Bu bağlamda  reflex. yazılımı istenilen çözümü sağlar, şöyle ki;

UFRS 29:  YÜKSEK ENFLASYONLU EKONOMİLERDE FİNANSAL RAPORLAMA standardu ile uyumlu olarak çalışır.

reflex., belirlenen enflasyon endeksine göre tüm mali tablo ve raporları işlem türüne göre enflasyon endeksi cinsinden gösterir.  Kullanıcı istediği ayın endeksini 1.00 yaparak geleceğe ait tüm mali raporları seçtiği ayın parasal değerini  (1.00) cinsinden görebilmektedir. Alacak ve borçların reeskont edilerek “bugünkü değerden” gösterilme seçeneği de kullanımdadır.