OTOMASYON, DİJİTALLEŞME VE YAPAY ZEKA ARASINDAKİ İLİŞKİLER

Dijitalleşme ve otomasyon birbirine bağlı ama farklı kavramlardır.

Dijitalleşme:

İş süreçlerinde kâğıt tabanlı veya analog yöntemlerin dijital teknolojilerle değiştirilmesi anlamına gelir. Bu, bilgi ve verilerin elektronik olarak yönetilmesi, depolanması, işlenmesi ve paylaşılması yoluyla iş süreçlerinin daha verimli ve hızlı bir şekilde yürütülmesini sağlar. Örneğin, bir şirketin fatura sürecini dijitalleştirmesi, kâğıt faturaların elektronik faturalarla değiştirilmesi, faturaların elektronik olarak işlenmesi ve ödeme sürecinin daha hızlı ve daha doğru bir şekilde gerçekleştirilmesi anlamına gelebilir.

Otomasyon:

İş süreçlerinin otomatikleştirilmesi anlamına gelir. Bu, insan müdahalesi olmadan, bir dizi programlanmış işlem veya aktivitenin gerçekleştirilmesi yoluyla iş süreçlerinin daha hızlı ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlar. Örneğin, bir fabrikanın üretim hattının otomatik hale getirilmesi, üretim sürecindeki birçok adımın robotik sistemler tarafından kontrol edilmesi ve üretim sürecinin insan müdahalesi olmadan daha hızlı ve daha doğru bir şekilde gerçekleştirilmesi anlamına gelebilir.

Özetlemek gerekirse, dijitalleşme iş süreçlerinin dijital teknolojilerle geliştirilmesi anlamına gelirken, otomasyon ise iş süreçlerinin otomatikleştirilmesi anlamına gelir.

Dijitalleşme, bir işletmenin iş süreçlerinde dijital teknolojilerin kullanımını artırarak daha verimli, hızlı ve esnek hale gelmesini sağlar. Ancak, dijitalleşme aynı zamanda sadece teknolojik değişiklikleri değil, işletmenin iş yapış şeklinde değişiklikler yapmayı da içerir. Bu nedenle, dijitalleşmenin bazı yanlış anlaşılmaları vardır.

İşte dijitalleşme olmayan bazı yaklaşımlar:

Sadece teknolojik değişiklikler yapmak: Dijitalleşme, sadece işletmenin kullandığı teknolojileri değiştirmekten daha fazlasını içerir. İşletmenin iş yapış şeklini değiştirmeyi, süreçlerini yeniden tasarlamayı ve iş modellerini güncellemeyi de gerektirir.

Tek bir departman veya sürece odaklanmak: Dijitalleşme, sadece bir departmanın veya sürecin dijitalleştirilmesini değil, işletmenin genelinde dijital bir dönüşümü içerir.

Sadece büyük işletmelerin yapabileceği bir şey olmak: Dijitalleşme, herhangi bir boyutta işletmenin gerçekleştirebileceği bir şeydir. Küçük işletmeler de dijitalleşmeye yatırım yaparak işlerini büyütebilir, müşteri deneyimlerini geliştirebilir ve verimliliklerini artırabilirler.

Bir kez yapılacak bir şey olmak: Dijitalleşme, bir kez yapıldıktan sonra biten bir süreç değildir. Teknolojik değişimlerin hızlı bir şekilde gerçekleştiği günümüzde, işletmelerin sürekli olarak dijitalleşmeye ve teknolojilerini güncellemeye devam etmeleri gerekmektedir.

Dijitalleşme, işletmelerin iş süreçlerini dijital teknolojilerle optimize etmesine ve geliştirmesine olanak tanır. Bu amaçla, birçok dijital araç ve teknoloji kullanılmaktadı. İşletmeler, dijital teknolojilerin tüm avantajlarından yararlanarak verimliliklerini artırabilir, müşteri deneyimlerini iyileştirebilir ve rekabet avantajı elde edebilirler.

Yapay zeka, her ne kadar dijitalleşmenin bir parçası da olsa, işletmeler  yapay zeka kullanmadan da  dijitalleşmenin sunduğu avantajlardan şu araçlar yardımıyla yararlanabilirler:

 1. Bulut Bilişim: İşletmelerin verilerini ve uygulamalarını internet üzerindeki bir platformda saklayarak, bu kaynaklara kolayca erişmelerini sağlar. Bu sayede işletmeler, verilerini daha güvenli ve kolay bir şekilde yönetebilirler.
 2. Dijital İletişim: İşletmelerin müşterileriyle dijital olarak etkileşime geçmeleri, e-posta, mesajlaşma veya diğer çevrimiçi platformlar aracılığıyla iletişim kurmaları mümkündür. Bu, müşterilerin daha hızlı ve kolay bir şekilde iletişim kurmalarını sağlar.
 3. Dijital Belgeler: İşletmelerin belgeleri dijital ortama aktarmaları ve iş akışlarını otomatikleştirmeleri, belge yönetimini ve iş süreçlerini hızlandırabilir.
 4. E-ticaret: İşletmelerin ürün ve hizmetlerini çevrimiçi olarak satmalarını sağlar. Bu sayede işletmeler, daha geniş bir müşteri kitlesine ulaşabilirler.
 5. Dijital Pazarlama: İşletmelerin dijital pazarlama araçlarını kullanarak müşterilerine ulaşmaları, pazarlama faaliyetlerini ve müşteri etkileşimlerini artırabilir.
 6. Mobil Uygulamalar: İşletmelerin müşterileriyle etkileşim kurmalarını, ürünlerini veya hizmetlerini tanıtmalarını ve satmalarını sağlar.
 7. CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi) Yazılımı: İşletmelerin müşteri ilişkilerini yönetmelerine, müşteri verilerini izlemelerine ve analiz etmelerine yardımcı olur.
 8. Veri Analizi Araçları: İşletmelerin verilerini analiz etmelerine, raporlamalarına ve iş kararlarını almalarına yardımcı olur.

Yapay zeka, dijitalleşmenin bir parçasıdır ve işletmelerin verimliliğini ve rekabet gücünü artırmak için kullanılabilir. Yapay zekaya bağlı ve bağımlı dijitalleşme araçları şunları içerebilir:

 1. Akıllı Otomasyon: Yapay zeka ve makine öğrenimi teknolojileri, otomasyon süreçlerini daha verimli hale getirebilir. İşletmeler, süreçlerini otomatikleştirebilir, iş gücü verimliliğini artırabilir ve maliyetleri azaltabilir.
 2. Robotik Süreç Otomasyonu (RSO): RSO, yazılım robotları aracılığıyla iş süreçlerini otomatikleştirir. Yapay zeka ve makine öğrenimi algoritmaları, RSO sistemlerine entegre edilerek, otomatikleştirilen süreçlerin daha akıllı hale getirilmesini sağlayabilir.
 3. Görüntü ve Dil İşleme: Yapay zeka, görüntü ve dil işleme teknolojilerinde kullanılabilir. Bu teknolojiler, işletmelerin belge tanıma, dil çevirisi, resim analizi gibi görevleri otomatikleştirmesine ve verimliliği artırmasına yardımcı olur.
 4. Chatbotlar: Chatbotlar, müşterilerin işletmelerle etkileşim kurmasına yardımcı olan dijital asistanlardır. Yapay zeka, chatbotlar aracılığıyla müşterilerin sorularını yanıtlamasına ve hizmetleri hakkında bilgi sağlamasına yardımcı olur.
 5. Kişiselleştirilmiş Pazarlama: Yapay zeka, müşterilerin satın alma davranışlarını izleyerek, kişiselleştirilmiş pazarlama kampanyaları yaratılmasına yardımcı olur. Bu, müşterilerin satın alma kararlarını etkilemeye ve satışları artırmaya yardımcı olur.

Yapay zeka, dijitalleşme sürecinde önemli bir rol oynar ve işletmelerin verimliliğini ve rekabet gücünü artırmasına yardımcı olur. Ancak, yapay zekaya bağlı araçların kullanımı için gerekli olan uzmanlık ve kaynaklar, işletmeler için bazen zorlayıcı olabilir.

reflex., tamamen dijital platformda otomatik çalışan, yapay zekalı bir karar destek yazılımıdır.  Bütçe, planlama, fizibilite ve değerleme amaçlı kullanılır.   UFRS uyumlu geleceğin nakit akımlarını gelir tablosunu ve bilançosunu,  eşzamanlı oluşturarak ERP yi geleceğe taşır ve para kazanmaya yöneltir.  Senaryo simülasyonarıyla şirket değerini artıracak kararların bugün verimesini sağlar.