Gider Kurgusu

YÖNETİMİN ÇÖZÜM BEKLENTİLERİNİ ÖNGÖRÜN:

 • Hangi GİDER’i kısmak veya yok etmek şirketin para kazanmasını hızlandırır?
 • Başabaş Noktası hesabı neden yanlış kararlara yol açar?
 • Hangi şirket faaliyeti hangi GİDER’i doğurur?
 • Bazı GİDER’leri hesaba almamak hatalı kararlara yol açar mı?
 • Şirket üretimi durdursa dahi hangi GİDER’ler oluşmaya devam eder?
 • Miktar Sarfının da parametre olarak kullanılması simülasyon senaryolarında içgörüyü nasıl besler?
 •  
  DİNAMİK KARARLARI OLUŞTURACAK GİDER PARAMETRELERİNİ BELİRLEYİN:

 • Gider hesap kodlarını doğrudan genel hesap planından aktarın.
 • Her gider için ayrı para cinsi, vade ve KDV oranı belirleyin.
 • Her gider için o gidere özel artış katsayısı öngörün.
 • Satış kırılımları bazında, satış miktarı veya tutarına bağlı gider oluşturun.
 • Her gideri farklı “gider dağıtım anahtarı” ile farklı ürünlre ve  farklı departmanlara dağıtın.
 • Genel Üretim Giderleri üzerinden aylık “Atıl Kapasite Gideri”ni belirleyin.
 • Farklı kararlar için farklı giderleri farklı gruplayın
 • Gider tutarının  “miktar x fiyat” bileşenlerine ayrıştırın
 • Gidişata göre seçenekli gider senaryoları kurgulayın.
 • Gider tutarlarındaki aylık değişimlerin şirket karlığı ve nakit akımı  üzerindeki etkisini hesaplayın.
 • Gider değişimlerinin şirket değerine olan etkisini, seçenekli senaryolarla bugünden ölçün.
 •  
  ÖNGÖRÜLERİNİZİ DİNAMİK KARARLARA DÖNÜŞTÜRÜN:

  Çelişen hedefleri, dinamik kısıtları hesaba katarak dengeleyin.

  Süreçleri, kısıtları, parametreleri  ve hedefleri eksiksiz ve doğru olarak kurgulayın.

  Hedef ve kısıtları simüle ederek performans sonuçlarını farklı senaryolar altında sınayın.

  Fiyatları, promosyon ve faaliyet hacmini parametrik karar değişkeni olarak kullanın.

  Stratejik karlılık hedefiyle uyumlu ve tutarlı müşteri hizmet düzeyini belirleyin.

  Analiz ve karar verme süresini,  haftalardan saatlere indirerek zaman kazanın.