Yatırım Kurgusu

YÖNETİMİN ÇÖZÜM BEKLENTİLERİNİ ÖNGÖRÜN:

 • Üretim artışı ihtiyacı, YATIRIM yapmak yerine “fason üretim” ile karşılanabilir mi?
 • YATIRIM ölçeği ne olmaldır?
  • Ölçeği mevcut satış talebine göre ayarlayıp, ölçek büyümesini talep artış hızına göre kademeli olarak mı planlamalıyız?
  • Başta atıl kapasite olacağını bile bile büyük ölçekli tek bir yatırım mı yapmalıyız?
 • İşletme sermayesini aynı kaynaktan mı finanse etmeliyiz?
 • Piyasa daralmasına karşı bir önlem olarak YATIRIM durdurulursa hangi maliyetlere katlanmamız kaçınılmaz olur?
 • YATIRIMIN tamamlanmadan satılması için B planı geliştirmeli miyiz?
 • YATIRIMIN sağlayacağı avantajları rekabet üstünlüğüne çevirmek için neler yapmalıyız?

 

DİNAMİK KARARLARI OLUŞTURACAK YATIRIM PARAMETRELERİNİ BELİRLEYİN:

Planlanan sabit kıymet yatırımını

 • Şirketlere
 • Projelere
 • Departmanlara
 • Yer alacakları amortisman grupları ve amortisman oranlarına
 • Harcamalarının para cinsine
 • Harcamalarının hangi aylarda yapılacağına
 • Yatırımın hangi ayda aktifleştirileceğine
  • amotisman gideri bu aydan sonra otomatik olarak hesaplanıp Gelir Tablosuna aktarılır.
  • Sabit kıymet tutarı aktifleştirildiğ ayda BİLANÇO’da “devam eden yatırımlar” kaleminden çıkartılıp otomatik olarak “sabit kıymetler” kalemine aktarılır.
 • Yatırım teşviklerine

göre ayrıştırarak parametreleri belirleyin.

VUK’a göre sabit kıymetin finansmanı için kullanılacak kredilerin faizlerini aktifleşme tarihine kadar sabit kıymetin maliyetine ekleyin. Aktifleşme tarihinden sonra otomatik olarak dönem giderine aktarın.

Yatırım için yabancı para cinsinden kredi kullanılıyorsa, oluşacak kur farklarını aktifleşme tarihine kadar sabit kıymet maliyetine ekleyin.  Aktifleşme tarihinden sonra otomatik olarak dönem giderine aktarın.

Gidişata göre yatırımlarla ilgili  senaryolar kurgulayın.   Parametrik simülasyon sonucu oluşacak senaryolara göre en kötü senaryo gereği yatırımların durdurulmasının maliyetini önceden hesaplayarak önalıcı bir tutum benimseyin. Yatırımları tamamlamadan elden çıkarma olasığını da göz ardı etmeyin.  Şirketin hayatiyetini sürdürebilmesi amacıyla benzer  nitelikteki kararları almaya hazırlıklı olun.

 
ÖNGÖRÜLERİNİZİ DİNAMİK KARARLARA DÖNÜŞTÜRÜN:

Çelişen hedefleri, dinamik kısıtları hesaba katarak dengeleyin.

Süreçleri, kısıtları, parametreleri  ve hedefleri eksiksiz ve doğru olarak kurgulayın.

Hedef ve kısıtları simüle ederek performans sonuçlarını farklı senaryolar altında sınayın.

Fiyatları, promosyon ve faaliyet hacmini parametrik karar değişkeni olarak kullanın.

Stratejik karlılık hedefiyle uyumlu ve tutarlı müşteri hizmet düzeyini belirleyin.

Analiz ve karar verme süresini,  haftalardan saatlere indirerek zaman kazanın.