Tedarik Kurgusu

YÖNETİMİN ÇÖZÜM BEKLENTİLERİNİ ÖNGÖRÜN:

  • Şirketin yarar sağlamayan tedarikçileri nasıl ayrıştıracağız?
  • Aynı hammaddeyi satın alacağımız birden çok tedarikçi varsa, hangileri ile iş yapacağız?
  • Aynı hammade için oluşan farklı tedarik fiyatlarından nasıl maliyet hesaplayacağız?
  • Kurlardaki dalgalanmalar tedarik maliyetlerimizi ne kadar etkileyecek?

 
DİNAMİK KARARLARI OLUŞTURACAK TEDARİK PARAMETRELERİNİ BELİRLEYİN:

Girdinin (SKU) Fiyat, Miktar ve Vadesini, Tedarikçi Grubuna göre saptayın.

Tedarikçi Grubunu, tedarikçinin yer aldığı Tedarik Kanalı ve coğrafi konumlanmasına göre belirleyin.

Tedarik Vadesi’ni, özel günlere ve kampanyalara göre farklılaştırın.

Satınalma İndirimi’ni  SKU’ya,  Tedarikçi’ye, ve Tedarik Kanalı’na göre ayrıştırın.

Tedarik Miktar İadesi’ni SKU’ya göre tahmin edin.

Üretim kaybını önlemek amacıyla Hedef Stok uygulamasını benimseyin. Bir sonraki aya devretmesi planlanan  stok miktarını, miktar olarak değil, öngörülen süredeki üretime yetecek gün sayısı olarak hedefleyin.  Örneğin, “bir sonraki aya devredecek SKU, önümüzdeki 60 gün süresince yapacağımız üretim  miktarını karşılamalıdır” gibi.

Hedef Stok, gün olarak değil de miktar olarak belirlenirse, simülasyon senaryosunda  üretim artışlarını karşılayacak ay sonu stok miktarı 60 günlük satışa yetmez, çünkü 60 günlük üretime denk gelen miktar, simülasyon öncesi satış miktarına göre hesaplanmıştır. Bu durumda öngörülmeyen “üretim kaybı” oluşur.

Benzer şekilde simülasyon senaryosunda üretimin düşeceği öngörülürse, bu kez de Hedef Stok 60 günlük üretimden  fazla bir sürelik üretime, örneğin 110 günlük üretime yetecektir. Bu durumda hammade stokları öngörülmeden artarak işletme sermayesine öngörülmeksizin para bağlanır.

Bu nedenle “tedarik girdi stok politikaları “.. güne yetecek kadar” hedefiyle SKU bazında saptanmalıdır.

Reçeteleri “patlatarak” oluşacak “malzeme listesi”ni (BOM = Bill of Materials) SKU bazında tedarikçilerile  eşleştirin.  SKU’nun  depo giriş-çıkış maliyetini aritmetik ortalamaya göre hesaplamak amacıyla:

Aynı SKU’yu satan farklı tedarikçiler için:

  • Aynı SKU’yu satan tedarikçileri, sattıkları girdi miktarını katsayı olarak kullanarak yüzde cinsinden ağırlıklandırın.   O SKU için ağırlık oranları toplamı 1.00 a eşit olmalıdır.
  • O SKU  için her tedarikçinin kabul edilen satınalma maloluşunu bulunan oranla çarparak O SKU  için ağrlıklandırılmış tek bir depo giriş maliyeti belirleyin.

Diğer tedarikçiler için kabul edilen satınalma maloluşunu,  kendi ağırlığı (1.00) ile doğrudan depo giriş maliyeti olarak belirleyin.

Her tedarikçiye yapılacak ödeme tutarını, sözleşmedeki vadeye ve ödemenin yapılacağı para cinsine göre ayrıştırın.

TEDARİK bileşenini parametrik olarak Tedarik Fiyatı, Fiyatın Para Cinsi, Tedarik Maliyetini oluşturan diğer maliyet unsurları ile simülasyona hazırlayın.

UYARI:  Tedarik miktarları ÜRETİM bileşeni tarafından, SKU bazında otomatik olarak hesaplanır.  ÜRETİM bileşeni  ise SATIŞ bileşeninde hedeflenen  Satış Miktarı ile tetiklenir.  Bu nedenle, Tedarik kararları ile Satış kararları arasındaki  zincirleme organik bağlantı, her iki bileenin da ortaklaşa kullandığı Satış Miktarı “aracılığı” ile  ÜRETİM bileşeni üzerinden sağlanır.

Diğer taraftan kullanıcı tercihine bağlı olarak, Tedarik Miktarı TEDARİK bileşenine bir veri olarak da doğrudan girilebilir.  Ancak, bu yol seçilirse,  yapılanmalar arasındaki organik ilişkiler  zinciri koparıdığı için otomatik tedarik optimizasyonu yapılamaz, sadece düz aritmetikle veri olarak girilen stok miktarına dayalı, tedarik stok miktarları hesaplanır.

 

ÖNGÖRÜLERİNİZİ DİNAMİK KARARLARA DÖNÜŞTÜRÜN:

Çelişen hedefleri, dinamik kısıtları hesaba katarak dengeleyin.

Süreçleri, kısıtları, parametreleri  ve hedefleri eksiksiz ve doğru olarak kurgulayın.

Hedef ve kısıtları simüle ederek performans sonuçlarını farklı senaryolar altında sınayın.

Fiyatları, promosyon ve faaliyet hacmini parametrik karar değişkeni olarak kullanın.

Stratejik karlılık hedefiyle uyumlu ve tutarlı müşteri hizmet düzeyini belirleyin.

Analiz ve karar verme süresini,  haftalardan saatlere indirerek zaman kazanın.