İşçilik Kurgusu

YÖNETİMİN ÇÖZÜM BEKLENTİLERİNİ ÖNGÖRÜN:

  • İzinler, sırası gelenlere peyderpey mi uygulanmalı, yoksa işyeri toptan kapatılarak herkes aynı zamanda mı izne çıkartılmalı?
  • Üretimi artırmak için, vardiya sayısını mı artırılmalı,   “fazla mesai” mi yapılmalı?
  • Sendikaya  yapılan karşı teklifte ücretlere ne kadar zam yapılmalı?
  • Lokavt kararı vermeyi haklı kılacak sendika isteklerinin üst sınırı ne olmalı?
  • Yeni makina yatırımı yapmak amacıyla işçi çıkarmak hangi koşullarda şirketin yararına olur?
  • VUK a göre hesaplan kıdem tazminatı, UFRS esasına nasıl dönüştürebilir?

 
DİNAMİK KARARLARI OLUŞTURACAK İŞÇİLİK PARAMETRELERİNİ BELİRLEYİN:

Gelecek aylardaki işçi giriş çıkışları da dahil olmak üzere, tüm tahakkuk ve nakit hareketlerini, reel ücret bordrosu ayrıntısında, Reflex’e aktarın.

İŞÇİLİK  maliyetlerini, belirlediğiniz maliyet anahtarlarına  göre ürünlere otomatik olarak dağıtın.

İlerki aylarda işten ayrılacak işçilerin kıdem tazminatını bugünden otomatik olarak ilerki ayların BİLANÇOLARINA aktarın.

İŞÇİLİK kararları ilerki ayların nakit akımını her ay için ayrı etkileyeceği için yıllık afaki ortalamalar kullanmayın.  Bu bağlamda:

  • Kişinin her ay artarak ödeyeceği Gelir Vergisi(GV) nedeniyle net ücretindeki azalmayı yıl sonuna kadar otomatik hesaplayın.
  • Yıl devrinde çalışanların en alt dilimden Gelir Vergisi ödemeleri için, ücret artışını yılın ilk aylarında yapın
  • Kişinin ve şirketin ödeyeceği SGK kesintilerini ayrıştırarak İŞÇİLİK’in  İşverene Toplam Maliyetini doğru ve otomatik hesaplayın.
  • GV kapsamı dışında kalan  sosyal yardımlara ağırlık vererek kişinin vergi yükünü şirkete maliyetini azaltın.

Net ücretleri otomatik olarak Brüt ücrete dönüştürün. Yabancı para net ücretleri, öngürülen kurdan otomatik olarak Türk Lira’sına çevirin. Bu amaçla, “aylık maktu ücret” esasına göre çalışanları ayrıştırın çünkü fazla çalışma ücreti aylık 225 saatlik çalışma süresine göre hesaplanır.

Çalışanın konumuna  göre -Emekli, Engelli, İlk İş vb.- mevzuatın öngördüğü katsayıları ve teşvikleri otomatik olarak kullanın.

Toplu İş Sözleşmesi gereği tanınan bütün hakları hesaplamalara dahil ederek “çıplak ücret” ve “giydirilmiş ücret”’i otomatik olarak hesaplayın.

Sendika ile görüşmeler devam ederken sendika talepleri doğrultusunda parametrik senaryo simülasyonları yaparak pazarlık gücünüzü artırın.  Olası bir grevin maliyetini önceden hesaplayın.

 
ÖNGÖRÜLERİNİZİ DİNAMİK KARARLARA DÖNÜŞTÜRÜN:

 
Çelişen hedefleri, dinamik kısıtları hesaba katarak dengeleyin.

Süreçleri, kısıtları, parametreleri  ve hedefleri eksiksiz ve doğru olarak kurgulayın.

Hedef ve kısıtları simüle ederek performans sonuçlarını farklı senaryolar altında sınayın.

Fiyatları, promosyon ve faaliyet hacmini parametrik karar değişkeni olarak kullanın.

Stratejik karlılık hedefiyle uyumlu ve tutarlı müşteri hizmet düzeyini belirleyin.

Analiz ve karar verme süresini,  haftalardan saatlere indirerek zaman kazanın.